Nå skal anbudet ut

Akuttmottaket på Kalnes skal utvides med mer enn 700 kvadratmeter. I tillegg vil det bli en like stor underetasje, med rom for blant annet en ny MR. I dag 20. desember sendes anbudsdokumentene ut i markedet.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
Et stort rom med en stor glassvegg
Slik er det planlagt å utvide akuttmottaket på Kalnes. (Illustrasjon COWI)
En mann med skjegg og briller
Trond Karlstad

- Anbudskonkurranse og kontrahering av entreprenør planlegges nå gjennomført så raskt som mulig. Vi ønsker at tilbyderne blant annet skal konkurrere om byggetid, sier konstituert eiendomssjef Trond Karlstad.

Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet, har akuttmottaket vært for lite. Det går utover både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

- Vi har stort behov for både undersøkelsesrom, behandlingsrom og arbeidsplasser, sier Karlstad.

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag.

For å få plass til den nye MR-maskinen vil sykehuset bygge en full underetasje i akuttmottakbygget.
Underetasjen vil ligge på samme nivå som hovedbyggets 1. etasje, og vil være på drøyt 700 kvadratmeter. Det betyr plass til å installere ytterligere en MR samt andre funksjoner som lager og garderobe, på et senere tidspunkt.

Fundamentet for tilbygget vil forsterkes til at det kan tåle påbygging av tre etasjer til. Det kan gi mulighet for utvidelse av blant annet lab- og operasjonsvirksomhet.

Revidert Forprosjektrapport ble godkjent av Helse Sør-Øst for gjennomføring i styremøtet 21. juni i år, og det har vært arbeidet med kvalitetssikring av anbudsunderlag utover høsten.

Prosjektet ønskes gjennomført som en totalentreprise.

Planen er å starte bygging etter sommerferien i 2024, og at bygget skal tas i bruk før jul i 2025.