Nå må kvinnehelse prioriteres

- At kvinner må vente lenge på behandling, med smerter og blødninger, kan vi ikke akseptere, sier overlege i gynekologi Zelalem Mengistu. Nå starter han og et team med lørdagsoperasjoner i Sykehuset Østfold Moss for å få ned ventetidene.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.03.2024
En person på et sykehusrom
Overlege Zelalem Mengistu håper lørdagsoperasjonene vil redusere ventetidene.

Tall fra 11. mars i år, viste at det til sammen var 820 kvinner som ventet på små og store gynekologiske undersøkelser og behandlinger i Sykehuset Østfold. Noen kvinner må vente inntil et år før de får behandling.

- Men det er viktig å påpeke at dersom det er behandling som haster, vil kvinnen få rask hjelp. De som må vente er de som ikke trenger akutt hjelp, men det betyr ikke at det de feiler ikke er plagsomt. Faktisk kan det gå utover hele livskvaliteten, sier han.

Flinkere til å oppsøke hjelp

Antall kvinner som henvises til sykehus på grunn av de typiske kvinnesykdommene, vokser stadig. Overlegen mener det er positivt at flere oppsøker hjelp, og tror utvikling av ny teknologi er en av årsakene. Undersøkelsene og inngrepene legene nå gjør, er mye mer skånsomme for kvinnene. Med avansert ultralyd kan de gjøre undersøkelser og for eksempel fjerne polypper poliklinisk, i et vanlig undersøkelsesrom med kun lokalbedøvelse.

- Og ved større inngrep i narkose, hvor vi tidligere måtte bruke åpen kirurgi, bruker vi nå i hovedsak kikkhullskirurgi og de fleste pasientene kan reise hjem samme dag. Det bidrar nok til at flere kvinner takker ja til å bli henvist til behandling.

I Sykehuset Østfold gjøres inngrepene og undersøkelsene tre ulike steder. Noen behandles i sykehuset på Kalnes, noen får poliklinisk behandling i sykehuset i Moss, mens de fleste behandles dagkirurgisk i Moss.

To operasjonsstuer

Noen av inngrepene som har lengst ventetid, er kikkhulloperasjon via livmorhalsen, fjerning av cyster på eggstokk og fremfall av underlivsorganer. Dette er tilstander som kan gi store plager, med både smerter og blødningsforstyrrelser.

- Når vi starter med operasjoner førstkommende lørdag, er det i første omgang kikkhullsoperasjoner for å fjerne cyster vi vil gjennomføre. Vi vil bruke to operasjonsstuer i dagkirurgen i Moss, og til sammen operere 10 pasienter i løpet av dagen, sier han.

Lørdagsoperasjonene vil frigjøre plass til andre inngrep og undersøkelser de andre ukedagene.
- Vi planlegger flere lørdagsoperasjoner utover i 2024. Vi håper og tror dette vil føre til kortere ventelister. Det er målet vårt, sier overlegen.

Andre behandlinger kvinner må vente lenge på, er for eksempel behandling for urinlekkasje, sterilisering og bytte av p-stav.

- Planen er at vi framover vil bruke den ene operasjonsstuen på lørdager til kikkhullsoperasjoner, som også brukes ved utredning av endometriose, mens den andre operasjonsstuen kan brukes til mindre omfattende inngrep, sier han.

Bruker ekstra ressurser

Dagkirurgen i Sykehuset Østfold Moss er vanligvis åpen fra mandag til fredag. Men når de gynekologiske pasientene kommer førstkommende lørdag, stiller et fullt team med to overleger, anestesi, operasjonssykepleiere og renholdere.

- Ekstra operasjonsdager krever ekstra ressurser, men det er verdt det hvis vi klarer å hjelpe pasientene raskere, sier avdelingssjef i kvinneklinikken Åse Kari Kringlåk.

Kvinneklinikken har ulike frister å forholde seg til innenfor kvinnesykdommer i henhold til den nasjonale prioriteringsveilederen.

- Det gjør at behandling som haster, som blant annet kreftsykdom eller fare for kreftsykdom, blir prioritert først. Dette fører dessverre til at behandling for andre kvinnesykdommer får lengre ventetid. For kvinnene medfører dette at de må leve med sine plager lenger enn vi skulle ønske. Nå setter vi inn flere tiltak for å kunne hjelpe flere raskere, sier hun.