- Nå har vi funnet noe som fungerer

- Dette er et nybrottsarbeid overfor en gruppe pasienter det tidligere har vært vanskelig å hjelpe. Nå klarer vi å hjelpe dem, sier Snorre Valseth, seksjonsleder ved BUPP Halden.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 29.11.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
DPT-teamet i BUPP Halden
DBT-teamet ved BUPP Halden. Fra v: familieterapeut Anne Kloster Bjørge, psykolog Henning Røgeberg, familieterapeut Tove Klepper, seksjonsleder Snorre Valseth, psykologspesialist Heidi Marie Bergman og barne- og ungdomspsykiater og teamleder Anette Fjeldstad.

Dialektisk adferdsterapi (DBT-A) er et nytt tilbud for ungdom mellom 14-18 år i Østfold, og gis ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Halden for pasienter fra Sykehuset Østfolds opptaksområde.  
Tilbudet er intensivt, det går over et halvt år, og er beregnet på unge mennesker som strever med følelsesregulering og som i tillegg har selvmordsatferd og/eller selvskading. 

- Gjennom vårt opplegg får de hjelp til å regulere egne følelser og å øve opp sine mellom-menneskelige ferdigheter. Behandlingen forsøker å styrke de unges aksept for seg selv og tillit til andre, samtidig som de øver på endring for å få det bedre sier teamleder og barne- og ungdomspsykiater Anette Fjeldstad.

Øve på praktiske ferdigheter

Mange av disse ungdommene har allerede hjelp fra BUPP, men mange får ikke rask nok bedring gjennom samtaleterapi alene. 

- Vi ønsket å innføre denne etablerte terapiformen der ungdommene og deres foresatte trener opp egne ferdigheter. Dette er en «gjøre-behandling» i stedet for kun å snakke, forteller Fjeldstad.

Det er forsket mye på denne systematiske terapiformen, og effektene er dokumentert. 

Rent praktisk er behandlingen tredelt for pasientene:

  • To timers ferdighetstrening i uka der foresatte og ungdom møter sammen
  • En time individuell samtale i uka, kognitiv trening
  • Ferdighetstelefonen kan ungdommene benytte til kl. 20.00 på alle hverdager

- Ferdighetstelefonen kan de kontakte når de trener på nye ferdigheter hjemme, de kan for eksempel stå i vanskelige valg og trenger råd. De kan enten ringe oss eller sende sms, og mange gjør det siste., forklarer Heidi Bergman som er psykologspesialist i teamet.

Håndplukkes

Ungdommene blir henvist fra de fem BUPP-ene som finnes i Østfold, og alle må gjennom en for-samtale.

- Ungdommene blir håndplukket, fordi det er viktig at de har motivasjon for å gjennomføre hele behandlingsløpet. Vår oppgave er også å motivere dem og hjelpe dem å nå sine mål, men de må forplikte seg til å delta på samlinger, teste ut ulike nye ting og ønske å oppnå endring, sier Bergman. 

Det er også et krav at deltakerne øver mellom kurssamlingene for å endre både tankesett og adferd.

Bedre livssituasjon etter behandling

Det er tredje gruppe med ungdommer som går i terapi nå. De to tidligere gruppene har gitt gode tilbakemeldinger og gitt erfaringer teamet tar med videre.
Bergman understreker at det å jobbe aktivt med foreldre og foresatte er noe av nøkkelen for å få gode effekter av behandlingen.

- Like viktig som å jobbe med ungdommene, er det å jobbe med miljøet rundt. Omsorgspersonene må også jobbe med seg og sine utfordringer og deltar derfor på ferdighetstreningene. For pasientene handler endringen ofte om å kunne regulere følelser slik at de kan løse ubehag på en ny måte, de må også trene på å akseptere at livet kan være vanskelig, fortsetter Fjeldstad.

Hun legger til at målet er å skape selvkontroll. Det settes individuelle mål for hver ungdom og de får uttrykke det målet i sitt eget språk og på sin egen måte. Det forplikter dem sterkere.

Mindfullness og positiv forsterkning

Mindfullness er en del av behandlingen for å skape ro i tanker og sjel. Det er uvant for mange av ungdommene i starten, men som de blir mer fortrolige med underveis.

- Vi leker mye. Vi bruker ulike balanseøvelser, kaster ball til hverandre, blåser såpebobler og vi har også hatt latteryoga. Syngebollen brukes mye – den gir et signal om å starte spesielle øvelser. Positiv forsterkning ligger til grunn for alt vi gjør, det er viktig at vi legger merke til hva alle gjør og forsterker dette, blant annet gir vi ros gjennom å dele ut klistremerker, forteller Bergman.

Lek og øvelser er viktig for å skape trygghet i gruppa. Mange av ungdommene har begrenset erfaring med gruppemetodikk da de har falt ut av skolen.

Godt samarbeid internt

- Det er viktig at alle kolleger innenfor avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, kjenner til tilbudet vi har. Gjennom godt samarbeid finner vi ut hvilke av pasientene som kan ha god effekt av å komme i behandling hos oss, forklarer Valseth og han legger til;

- Ungdommene skal tilbake til lokalt BUPP etter seks måneder hos oss. De vil trenge mye bistand for å jobbe videre og vi ønsker jo at de skal jobbe videre med de ferdighetene de har lært her. Mange av ungdommene blir eksperter på metodikken og kan bruke den videre og gjennom hele livet.

Doblet ressursene siden oppstart

Nå er det tre hele stillinger fordelt på seks personer som er tilknyttet DBT-teamet. Det er en dobling siden oppstarten og betyr også at de kan doble pasientgruppen. DBT innebærer en sertifisering ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging i regi av Universitetet i Oslo. Fire i teamet er allerede sertifisert, mens to er underveis. Avdelingen er stolt av det solide behandlingsopplegget som nå er etablert. Ikke minst er de glade for å ha etablert et helt nytt tilbud i tider der det er lite penger. 

- Vi som er terapeuter synes dette er veldig, veldig gøy fordi vi ser virkning og effekt. Vi ser at vi virkelig klarer å hjelpe ungdommene, det er meningsfullt. Nå har vi klart å etablere en god behandling for en gruppe som har vært vanskelig å hjelpe, avslutter Fjeldstad.