Nå får vi et eget ungdomsråd

Er du mellom 12-23 år, bosatt i Østfold og har erfaringer enten som pasient eller pårørende? Bli med i sykehusets ungdomsråd!

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann i oransje jakke
Just Ebbesen ønsker innspill fra ungdom i Østfold

​- Ungdom har i mange år falt mellom to stoler når de har vært på sykehus, og når de er pårørende. Det har vi bestemt oss for å gjøre noe med. Men for å vite hva ungdommene selv ønsker og mener, vil vi gjerne ha gode råd fra de som er unge selv, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

Ungdom på sykehus var et viktig tema under planleggingen av driften i nytt sykehus.
- Ungdom er ikke barn og ikke voksne. De må oppleve at vi tar dem på alvor. De har andre behov for informasjon, og i følge pasientrettighetsloven får de etter hvert større mulighet til å ta egne avgjørelser, sier Ebbesen.

Et viktig grep når det nye sykehuset på Kalnes ble tatt i bruk, var å gjøre om barneavdelingen til et barne- og ungdomssenter. Fra januar i år er alle pasienter opp til 18 år som er innlagt i sykehuset, samlet i senteret, samme hva de feiler. Her er det også innredet et eget ungdomsrom.

- Det er viktig for oss å legge til rette for denne pasientgruppen. Derfor er vi glad for at vi nå får et eget ungdomsråd. Her kan unge pasienter og unge pårørende bidra til at ungdom blir sett og hørt, sier Ebbesen.

 

Ungdomsrådet i Sykehuset Østfold

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år.

Ungdomsrådet skal være et forum for tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor både fysisk og psykisk helse i Sykehuset Østfold, knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Sykehuset Østfold tar sikte på å få etablert ungdomsrådet i slutten av dette året. Ungdomsrådet vil ha inntil 6 møter i året. Et av møtene kan være en helgesamling. Ungdomsrådets medlemmer vil få møtegodtgjørelse og få dekket reiseutgifter.

Rådsmedlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatte til å sitte i ungdomsrådet.

Forslag på kandidater kan sendes på mail til brukerutvalget@so-hf.no innen 30. oktober.

Sykehuset vil ta kontakt med aktuelle kandidater for en samtale og informere ytterligere om saken.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn tlf 91355288