Nå er legekontor nummer 100 på

100 legekontorer i Østfold kan nå sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til bildediagnostikk og laboratoriet i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.11.2017
Kirkeparken SpesialistPraksis
Gynekolog Theresia Maria Kasin (bak) er glad for å få den nye elektroniske løsningen på plass på kontoret. Her med bioingeniør Irnis Konjhodzic og sekretær Anita Helgesen.

- Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad.

Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) i Sykehuset Østfold startet arbeidet med å innføre papirløs henvisning og rekvirering mellom legekontorer og sykehus i februar 2016. Løsningen gjør det mulig å sende elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser og elektroniske henvisninger til bildediagnostikk, direkte fra legene sine journalsystemer og inn til Sykehuset Østfolds fagsystemer.

Kirkeparken SpesialistPraksis er legekontor nummer 100 som starter opp i Østfold.
- I oktober rundet senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold 20 000 mottatte elektroniske rekvisisjoner per måned. Det sendes også omtrent 1600 henvisninger i måneden til bildediagnostikk. 1-3 nye legekontorer tar i bruk løsningen hver uke, slik at antallet elektroniske rekvisisjoner og henvisninger stadig øker, sier Mona Stidahl som er prosjektleder ved IHR mottaksprosjekt ved Sykehuset Østfold.

Raskere svar

Legekontorene i fylket har ulike behov. Fastlegekontorene tar gjerne blodprøver selv. Når legen har lagt inn bestilling på prøver, skrives etikettene ut. Etikettene kommer med informasjon om hvilke type glass prøvene skal tas i, og hva som skal gjøres med prøvene før de sendes til laboratoriet på sykehuset. Etikettene limes på glassene, og glassene settes i en beholder som hentes av sykehusets sjåfør en gang om dagen.

Merkede prøverør fra legekontorene settes rett på båndet i analysehallen i felles prøvemottak i sykehuset. De registreres og analyseres deretter automatisk. Elektronisk rekvisisjon fra IHR ligger klart i lab-systemet og fjerner behovet for manuell behandling av papirrekvisisjoner. Dette medvirker til redusert svartid ut til fastlegene.

Alle analyser til klinisk kjemi, svangerskap og allergi, samt serologi mikrobiologi er nå tilgjengelig i IHR. Alle undersøkelser til bildediagnostikk ligger også i IHR, inklusive brystdiagnostikk og nukleærmedisin.

Enklere for pasienten

Hos gynekologen i Kirkeparken SpesialistPraksis henvises pasienten videre når blodprøver skal tas.
For pasientene betyr den nye løsningen blant annet at de ikke behøver å komme til legekontoret for å få med seg en rekvisisjon eller henvisning i papirform når de skal ta en blodprøve på sykehuset.

- Jeg utreder blant annet en rekke pasienter i forbindelse med ufrivillig barnløshet, og da er det viktig at blodprøver tas i rett tid i forhold til menstruasjonssyklusen. Det vil gjøre det mye enklere for pasientene når de ikke må komme innom kontoret her og hente en henvisning før prøven kan tas, sier Theresia Maria Kasin.

Øker pasientsikkerheten

Bioingeniør Irnis Konjhodzic fra senter for laboratoriemedisin i sykehuset, installerer programmet på pc-en i legekontoret. For å klargjøre de mindre legekontorene bruker medarbeidere fra sykehuset fra en halv til en dag, avhengig av antall leger. I de store legekontorene med egen lab, kan det ta opptil tre dager å installere løsningen og gi de ansatte opplæring. Bioingeniøren har vært med på installeringen i over 50 kontorer til nå.
- Systemet øker pasientsikkerheten. Viktig informasjon som tidligere måtte skrives inn manuelt, går nå direkte inn i sykehusets system, sier han.

 

Mona Stidahl

Mona Stidahl er prosjektleder i Sykehuset Østfold.

Feiring av prosjektet

Prosjektet og medarbeidere i ulike deler av sykehuset feirer at mer enn 100 legekontorer nå kan sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til sykehuset.