Nå er kontrakten signert

Arkitektfirmaet Arkitema har vunnet oppdraget med å videreutvikle Sykehuset Østfold. - Nå gleder vi oss til å gå videre med planleggingen av nytt stråle- og somatikkbygg på Kalnes, sier Hege Gjessing, administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.04.2023
Sist oppdatert 20.04.2023
Anette Siebenherz, Lindis Burheim og Hege Gjessing ved signering

Administrerende direktør Hege Gjessing har nå signert kontrakten med arkitekter og rådgivende ingeniører. Her sammen med prosjektsjef Anette Siebenherz fra Sykehuset Østfold og prosjektsjef Lindis Burheim fra Sykehusbygg.

Arkitema AS har med seg Cowi og Bygganalyse som underleverandører. Sammen skal de gi arkitekt- og rådgivningstjenester i konseptfasen for prosjektet Stråle- og somatikkbygg Kalnes.

- Sykehuset har et stort behov for mer kapasitet, blant annet flere sengeplasser. I et nytt somatikkbygg vil vi øke sengekapasiteten, og i tillegg få plass til blant annet poliklinikker, operasjon og dagkirurgi. Vi skal også planlegge et eget stråletilbud i Sykehuset Østfold, slik at kreftpasienter skal slippe å reise til Oslo for å få behandling, sier Gjessing.

Stor interesse

9. mars i år vedtok styret i Helse Sør-Øst at Sykehuset Østfold kan gå videre til konseptfasen med planlegging av stråle- og somatikkbygg på Kalnes. Sykehusbygg utlyste da en åpen anbudskonkurranse på vegne av Sykehuset Østfold.

- Det har vært stor interesse for prosjektet, og vi er glad for at vi nå kan gå videre med planleggingen sammen med arkitekter og rådgivende ingeniører, sier hun.

To steg

Konseptfasen er inndelt i to steg hvor flere alternativer for utbygging skal vurderes.

Alternativ 0: Ingen endring i dagens bygningsmasse

Alternativ 1: Kun somatikkbygg med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke medisinsk støttefunksjoner

Alternativ 2: Somatikkbygg og stråleterapi

Alternativ 3: Somatikkbygg og stråleterapi – trinnvis utbygging med oppstart somatikkbygg

I steg 1 av konseptfasen skal de ulike alternativene vurderes og rangeres før sykehuset velger et hovedalternativ. I denne delen av konseptfasen skal det utarbeides et hovedprogram.

Hovedprogrammet skal klargjøre de forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.

De økonomiske analysene fra prosjektinnrammingen som sykehuset har utarbeidet, skal også kvalitetssikres og oppdateres i steg 1.

I steg 2 av konseptfasen skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt av valgt hovedalternativ som gir en mer detaljert plan over rom og areal.

Spennende øvelse

Arkitekter og rådgivende ingeniører vil samarbeide tett med sykehuset og Sykehusbygg i tiden som kommer.

- Vi gleder oss veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Kalnes betyr mye for oss og vi er glade for at vi får bli med på å utvide sykehuset med nytt stråle- og somatikkbygg. Vi ser frem til en kreativ og fruktbar medvirkningsprosess sammen med Sykehuset og Sykehusbygg. Her vil vi sammen finne de beste løsningene for funksjon, logistikk og teknikk, men også form, materialbruk og estetikk. Vi bygger oss inntil et sykehus i full drift. Det er en krevende og spennende øvelse. Gjennom tett samarbeid og morsomme prosesser skal vi videreutvikle sykehuset med tanke på den trygge opplevelsen for pasienten og den pårørende og den gode arbeidsplassen for den ansatte, sier Nora Bille, prosjekteringsleder og arkitekt i Arkitema.

Konseptfasen steg 1 er planlagt fullført i desember i år. Da vil styret Helse Sør-Øst beslutte om prosjektet kan gå videre til steg 2. Konseptfasen steg 2 er planlagt fullført høsten 2024.​

Her kan du lese mer om utbygging av Sykehuset Østfold Kalnes

Utbygging Sykehuset Østfold Kalnes - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

​