Nå er kontrakten for utvidet akuttmottak og MR-bygg på Kalnes signert

Betonmast Østfold AS har fått oppdraget med å bygge ut akuttmottaket der underetasjen har plass til ny MR i sykehuset på Kalnes. - Et større akuttmottak og å få plass til en ny MR er etterlengtet, sier Trond Karlstad, eiendomssjef i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.05.2024
En gruppe menn som står foran en bygning
F.v. Ass. prosjektleder Tony William Axelsson og eiendomssjef og prosjektleder Trond Karlstad fra Sykehuset Østfold, daglig leder Lars Prangerød, prosjektleder Erik Andreas Moursund Nilsen og prosjektleder Pål-Martin Kastum fra Betonmast Østfold.

Utbyggingen på Kalnes ble lagt ut på anbud 20. desember i fjor. Kriteriene tilbyderne skulle konkurrere om var blant annet gjennomføringstid og tilbudssum.

- Både pasienter og medarbeidere merker at dagens akuttmottak er for lite hver eneste dag. Målet nå er at de nye arealene kan tas i bruk før jul i 2025, sier Karlstad, som også er sykehusets prosjektleder for utvidelse av akuttmottaket og etablering av ny MR. 

Stor interesse

Det var i alt 11 kvalifiserte tilbydere som ønsket å få ansvaret for utbyggingen, og etter en prekvalifisering, ble fem entreprenører invitert inn i konkurranse. Sykehuset har deretter hatt en forhandlingsrunde med alle fem, før Betonmast Østfold AS ble valgt.
- Vi er godt fornøyd med gjennomføring og resultat av konkurransen, og valg av entreprenør, sier Karlstad.

Firmaet Betonmast ble startet allerede i 1923. Den gang med produksjon av nettopp betongmaster. I 2006 ble Betonmast Bygg etablert, og består i dag av ni entreprenørselskaper og et eiendomsselskap.

Allerede i 2008 ble Betonmast Østfold opprettet. Selskapet har kontorer på Grålum.
- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og det er ekstra gøy med et byggprosjekt i nærmiljøet. Og for oss er veldig motiverende å skulle være med på å bidra til en så viktig funksjon som et akuttmottak i et sykehus, sier Lars Ø. Prangerød, daglig leder i selskapet. 

Håper å starte raskt

Nå når kontrakten er signert vil sykehuset og entreprenøren legge en konkret tidsplan. Betonmast Østfold vil nå starte detaljprosjektering og forberedende arbeider. Oppstartsmøtet mellom sykehuset og entreprenøren vil allerede være neste uke.

- Vi ønsker å sette i gang så raskt som mulig. Forhåpentligvis kan vi starte med det forberedende arbeidet allerede i sommer, sier Prangerød.

Stort behov for mer areal

Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet, har akuttmottaket vært for lite. Det går utover både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for. Nå blir akuttmottaket 700 kvadratmeter større.
- Vi har stort behov for både undersøkelsesrom, behandlingsrom og arbeidsplasser, sier Karlstad.

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag. For å få plass til den nye MR-maskinen vil sykehuset bygge en full underetasje i akuttmottakbygget.
Underetasjen vil ligge på samme nivå som hovedbyggets 1. etasje, og vil være på drøyt 700 kvadratmeter. Det betyr plass til å installere ytterligere en MR samt andre funksjoner som lager og garderobe, på et senere tidspunkt.

Fundamentet for tilbygget vil forsterkes til at det kan tåle påbygging av tre etasjer til. Det kan gi mulighet for utvidelse av blant annet lab- og operasjonsvirksomhet.

Må forberedes

Før selve utbyggingen av akuttmottaket starter, er det flere ting som skal være på plass. Betonmast vil sette opp en byggrigg utenfor akuttmottaket på parkeringsplassen på et avsatt riggområde. Sykkelparkeringen for medarbeidere som i dag er under akuttmottaket, vil bli flyttet. Det vil også bli bygget tak og vegger ved helikopterinngangen, som også skal brukes av ambulanser under byggeperioden.

Skal bruke hovedinngangen

Når selve utbyggingen av akuttmottaket starter, skal gående pasienter bruke hovedinngangen. Veien dit vil bli godt skiltet, og inne i sykehuset vil veien til akuttmottaket tydelig merkes med røde piler i gulvet. Pasienter som har behov for følge fra inngangen opp til akuttmottaket, eller har spørsmål, vil få hjelp i resepsjonen ved inngangen.

Det vil bli opprettet noen korttids parkeringsplasser utenfor hovedinngangen for pasienter som bør kjøres så nær inngangen som mulig.

- Det vil bety mer trafikk både i vestibylen og inne i sykehuset, men det er helt nødvendig siden nåværende inngang blir stengt i byggeperioden. Vi håper og tror at løsningene vi nå finner, vil fungere godt, sier Karlstad.

- Arbeidet vil berøre både medarbeidere og pasienter i byggeperioden. Vi vil gjøre vårt beste for at dette skal by på så få utfordringer som mulig, sier Prangerød.