Nå er halvparten av bilene elektriske

De åtte bilene i sykehusets interntransport, tilbakelegger hele 750 mil på østfoldveiene hver uke. Nå er fire av bilene byttet ut med elektriske biler.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 29.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde ved siden av en hvit bil
Fornøyde sjåfører. ​F.v. Daniel Melhus Lipovoj, Henning Reidar Haugen, Raymond Kent Rynning, Tor Willy Bjørk, Trond Iversen, André Agnalt, Ulf Petter Nilsen og Bengt Krister Niklasson.

 - Det gleder oss at vi nå har fått på plass fire nye biler som gjør at vi er 50 prosent elektrifisert. Nå er målet om 100 prosent elektrifisert bilpark i vår seksjon i 2030 innenfor rekkevidde, sier Daniel Melhus Lipovoj, konstituert seksjonsleder i seksjon logistikk og transport.

Behovet for transport i Sykehuset Østfold er i konstant utvikling, og antall oppdrag øker.
- Da er det godt å kunne øke kvaliteten på arbeidsplassen til våre medarbeidere med biler som er i tråd med sykehusets miljømål, sier Lipovoj.

Bilene i sykehusets interntransport er på veiene alle hverdager. De bringer blodprøver og prøvetakingsutstyr fra og til fastleger i Østfold, og transporterer blod og prøver for sykehusets utestasjoner for blodprøvetaking. De kjører ernæring og antibiotika til hjemmeboende pasienter, og de bringer ulike forbruksvarer fra Kalnes til sykehusets andre lokasjoner.

- Vi har totalt ni sjåfører som løser i gjennomsnitt 1300 oppdrag hver uke. Det betyr mange timer bak rattet, og  da er det bra vi har gode elektriske biler på avtale, som dekker interntransportens behov, sier Lipovoj.

En gruppe biler parkert utenfor en bygning
Målet er at interntransporten i sykehuset skal være 100 prosent elektrifisert  i 2030.