Nå er besøkende velkomne igjen

Etter flere uker med besøksrestriksjoner på grunn av influensa og norovirus, er nå sykehuset på Kalnes åpent for vanlig besøk igjen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.01.2017
En parkeringsplass foran en bygning
Sykehuset Østfold Kalnes åpner for besøk igjen.

​Allerede i uke 43 kom den første influensaprøven som var positiv inn til sykehuset. Sesongen toppet seg rundt juletider da det i uke 51 ble registrert hele 127 positive prøver. Nå nærmer en tøff influensasesong seg slutten.
- Den siste uken er det kun registrert 24 positive influensaprøver i hele Østfold, sier avdelingssjef Jon Birger Haug i avdeling for smittevern.

Hissige virus
Influensaen har vært langt mer hissig denne sesongen enn for et år siden, og den slo til tidligere enn i fjor. Den mest intense uken i forrige influensasesong var uke seks i fjor, da kom det inn 48 positive prøver til sykehuset.

Mens det var influensavirus A SW (H1N1 - svineinfluensa) som dominerte forrige sesong, har det denne sesongen ikke blitt registrert denne typen virus ved sykehuset eller fastleger. Nå er det flest som har blitt rammet av influensavirus A-H3, mens et fåtall har testet positivt på influensavirus B.

Måtte innføre restriksjoner
Før jul ble det innført besøkstopp på føde-barsel og nyfødtintensiv. I januar ble det også innført begrensninger på besøk i resten av sykehuset på Kalnes.
- I tillegg til influensaen hadde vi flere pasienter med norovirus (omgangssyke). Da var det helt nødvendig å innføre besøksrestriksjoner for å unngå smittespredning, sier Haug.

Fortsatt er det besøksrestriksjoner på nyfødtintensiv for å beskytte de minste mot smitte. Føde-barsel er nå åpent for besøk som resten av sykehuset på Kalnes.

Vær nøye
Sykehuset Østfold oppfordrer fortsatt alle pasienter og besøkende å være nøye med håndhygiene. Det finnes hånddesinfeksjonsmiddel i vestibylen og i behandlingsområder.

Sjøkart