Nå blir det enklere å finne fram

For å gjøre det enklere å finne fram til riktig poliklinikkområde på Kalnes, skal pasientene fra 31. august forholde seg til nummer på ventesone, og ikke fargekode og nummer på poliklinikkområde som i dag.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.08.2017
Sykehuset Østfold Kalnes endrer numrene på ventesonene slik at det skal blir enklere å finne fram.
Nå skal numrene til ventesonene i sykehusets poliklinikk forenkles. Foto: Sykehuset Østfold

​Ventesonene får nye nummer, uten punktum. For eksempel blir ventesone 1.3 nå ventesone 13. Flere pasienter har vanskeligheter med å finne fram når de skal til en poliklinikk på Kalnes. Derfor forenkles numrene på ventesonene, og det vil bli ny skilting i hovedkorridoren for poliklinikkområdene i første etasje.

Pasientene har fram til nå fått informasjon både om farge på området, poliklinikkområdenummer og ventesonenummer i innkallingsbrevet. Dette endres til at pasienten skal ha fokus på ventesonenummer. Alle ventesonene får nye nummer, uten punktum. Det første tallet vil fortsatt henvise til nummer på poliklinikkområde, med noen unntak.

Nye nummer på ventesoner
Ventesone 11-17
Ventesone 21-22
Ventesone 31-33
Ventesone 41-44
Ventesone 51-53
Ventesone 61-65

Bildediagnostikk vil få ventesonenummer 71-75 i 1.etasje.
Ventesonene som tidligere het 3.4 og 3.5 blir nå 16 og 17.
Ventesone for blodprøvetaking i oransje sone, vil ikke endre navn.

Innkallingsbrevene og tekster i selvinnsjekkautomaten blir endret når nye skilt henges opp.

De nye skiltene vil bli montert onsdag 30. august. Fra 31. august er selvinnsjekktekstene endret. Når du sjekker inn, vil du få beskjed om hvilken ventesone du skal til.

Tekst