Mistanke om VRE-utbrudd på Sykehuset Østfold

Avdeling for smittevern mistenker at det er et VRE-utbrudd på Sykehuset Østfold, og har satt i gang tiltak for å begrense smitten.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 25.01.2024
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

- Vi tror vi har fanget dette opp tidlig, og vil kunne begrense videre smittespredning, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Enterokokker er en bakterie som tilhører vår normale tarmflora. Vancomycin resistente enterokokker (VRE) er ikke mer farlig enn andre tarmbakterier, men den er mer motstandsdyktig mot antibiotika og derfor noe mer krevende å behandle. 

Fem personer smittet

Per nå er fem personer smittet, og det er sannsynlig at alle fem er smittet i Sykehuset Østfold. Det er typisk at slik smitte kan oppstå i perioder med svært stor pasienttilstrømning, og når flere må ligge på korridor eller dele enerom. Det er mer sannsynlig at sykehusinfeksjoner oppstår hvis pasientene ligger for tett.

- Akkurat denne formen for utbrudd med VRE-smitte, har vi ikke hatt siden 2011 på sykehuset i Fredrikstad. Men det er ikke uvanlig at lignende infeksjoner oppstår i sykehus, sier smittevernoverlegen.

Satt i verk tiltak

Når avdeling for smittevern oppdaget smitten, ble det satt i gang nødvendige tiltak umiddelbart.

- Nå gjør vi undersøkelser av inneliggende pasienter for å se om flere kan ha blitt smittet. Hvis vi gjør flere funn, vil vi gå inn med forsterkede tiltak på de avdelingene det eventuelt gjelder, sier Lervik Larsen. 

Hun understreker også at nærkontakter til de fem pasientene som har blitt smittet, vil bli kontaktet og anbefalt å ta prøver. 

- Det er svært lite sannsynlig at noen andre pasienter i andre avdelinger, kan ha blitt smittet.

Behandles med antibiotika

VRE-smitte gir sjelden alvorlig sykdom, de fleste som får smitten merker ingenting til den. Likevel bør bakterien behandles med antibiotika dersom den er årsak til infeksjon. Det kan ta noe lenger tid å finne effektfull antibiotika fordi denne bakterien er mer motstandsdyktig mot antibiotika.

Smittevernoverlegen understreker at selv om smitten sjelden gir alvorlige symptomer, er det svært viktig å reagere raskt.

- Ved å sette inn tiltak raskt, sørger vi for at VRE-smitten ikke spres til flere pasienter i sykehuset.  Så nå gjør vi kartlegginger og tar mange prøver. De pasientene som har fått påvist bakterien, isoleres for å unngå at smitten videreføres til andre, sier Lervik Larsen.

Viktig med god håndhygiene

Enterokokker smitter ved kontaktsmitte, enten via miljøet eller via hendene til helsepersonell. For å unngå at utbruddet sprer seg, er det nå viktig at alle medarbeidere har stort fokus på håndhygiene. 

- Det er også viktig at pasientene vasker hendene sine grundig. Urene hender sprer smitte. For friske personer er dette i utgangspunktet en ufarlig bakterie, men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier smittevernoverlegen. 

Meldingspliktig

Slike utbrudd i helseinstitusjoner er meldingspliktige, og Sykehuset Østfold har meldt dette inn tirsdag. Det er også gitt informasjon til FHI, regionalt kompetansesenter for smittevern, og alle smittevernavdelinger i HSØ.