Millionstøtte vil gi løft til kreftavdelingen

- En helt fantastisk beskjed å få, jubler Andreas Stensvold. Torsdag kom gladmeldingen om at Kreftforeningen gir nesten 5 millioner til Sykehuset Østfold som skal brukes til kliniske studier på kreft.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 11.06.2022
Sist oppdatert 16.08.2022
Andreas Stensvold
Andreas Stensvold

Torsdag mottok avdelingssjef og forsker Andreas Stensvold i kreftavdelingen en telefon med beskjed om at Kreftforeningen innvilget søknaden om støtte til kliniske studier. Dermed mottar Sykehuset Østfold nesten 5 millioner kroner.​

Vil redusere forskjeller

​​​Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.​

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier, og tidligere i år ble det lyst ut 25 millioner kroner til prosjekter ved mindre sykehus. Noe av hensikten er å bidra til utjevning av geografisk ujevnhet.
I teorien skal ikke geografi avgjøre hvem som får plass i en kliniske studie. Men i praksis er sannsynligheten for å få delta dobbelt så stor hvis du bor på Sør-Østlandet som hvis du bor i Nord-Norge,​ skriver Kreftforeningen på sin nettside​.

Av totalt 14 søkere var det 5 som kom gjennom nåløyet. I tillegg til Sykehuset Østfold får prosjekter ved helseforetakene Møre og Romsdal, Vestfold, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssykehus støtte.

Flere stillinger

Millionstøtten har stor betydning.
- Absolutt, det betyr mye både for pasienter, sykehuset og hele kreftomsorgen, sier Stensvold. Midlene skal hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell, og målet er å bidra til økt aktivitete på kliniske studier. På den måten får flere pasienter delta i kliniske studier, og støtten fra Kreftforeningen er med på å utjevne geografiske forskjeller på tilgang til kliniske studier.

Tildelingen gjør at Sykehuset Østfold frigjør ressurser og kan utvide klinisk forskning enda mer.

- Vi har bygd opp en liten klinisk rettet forskningsgruppe i kreftavdelingen, og med nye midler kan vi satse enda mer. Grovt regnet vil det kunne bety en dobling av antall kliniske studier, tror Stensvold som også viser til

- Det er verdt å nevne at steder som driver med klinisk forskning også leverer bedre behandlingstilbud. Ved å delta i kliniske studier får pasientene tilgang på en del medisiner finansiert av legemiddelindustrien. Det kan være medisiner de ellers ikke ville fått tilgang til, i hvertfall ikke på mange år, sier Stensvold.

Han takker også forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold.
- De har rett og slett gjort en fantastisk innsats og hjulpet oss med å søke midlene vi nå har fått, roser Andreas Stensvold.

Her kan du se noen av de kliniske studiene ved Sykehuset Østfold.

Kort om kliniske studier

  • Kliniske studier eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av undersøkelser eller behandling men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.
  • Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som gis, og hvilken behandling som er best. 


    (Kilde: Helsenorge.no) ​