Mer penger til forskning i SØ

Helse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - Dette er en meget hyggelig julegave, og et resultat av et mangeårig arbeid, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Nina C. Bjerke
Publisert 20.12.2016
Sist oppdatert 19.03.2018
Waleed Ghanima
Waleed Ghanima

De tre prosjektene vil til sammen motta 9,4 millioner kroner for hele prosjektperioden, hvorav 2,6 millioner er for 2017. Det er kun universitetssykehusene og Diakonhjemmet som fikk innvilget flere søknader enn SØ.

- Gjort en god jobb

For tredje år på rad får sykehuset tilskudd til forskningsprosjekter, etter flere år med dårlig uttelling.
- Det at vi får støtte til så mange prosjekter forteller oss at vår forskning er viktig, og at vi har gode, støtteverdige prosjekter å konkurrere med. I tillegg har vi arbeidet målrettet med å forbedre søknadene som sendes fra sykehuset, noe som bidrar til at vi lykkes med å få økonomisk støtte, sier Ghanima.

Disse får forskningsmidler

- The HiPPiE study ‐ Human Papilloma virus in Pregnancy

Stipendiat Magdalena Værnesbranden (kvinneklinikken) skal under veiledning av Christine M. Jonassen (senter for laboratoriemedisin) undersøke om det er en sammenheng mellom HPV-infeksjon og utfall av svangerskap (mulige komplikasjoner).

- Improving the safety of oral anticoagulants

Stipendiat Ole Christian Rutherford (indremedisinsk avdeling, hjertemedisinsk seksjon) skal under veiledning av Waleed Ghanima og professor Sigrun Halvorsen ved OUS gjennomføre en studie som skal sammenligne effekt og sikkerhet av nye blodfortynnende legemidler, ved faktisk bruk hos pasientene (såkalt Real World Data). Studien gjennomføres ved bruk av nasjonale registre, og gjøres i samarbeid med NTNU og Århus universitet.

- Rivaroxaban for scheduled work up of deep vein thrombosis – the Ri‐Schedule study

Studien pågår i akuttmottaket og ledes av Waleed Ghanima. Formålet med studien er å effektivisere og optimalisere utredningen av pasienter som kommer til akuttmottaket med mulig blodpropp i beinet ved bruk av antikoagulasjonsmiddelet rivaroksaban.

Her er listen over samtlige tildelinger for 2016 fra Helse Sør-Øst