Medisinsk virksomhet – nytt studium for helsefagarbeidere

Ny høyere videreutdanning innen «medisinsk virksomhet» for helsefagarbeidere starter opp i august 2023. En helsefagarbeider med videreutdanningen innen «medisinsk virksomhet» vil få en spisskompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med medisinske sykdomstilstander. Utdanningen er utviklet i nært samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Fagskolen i Viken og Fredrikstad kommune (som representant for kommunene i Østfold).

Avdeling for fag og kompetanse
Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Bilde av en sykepleier som tar temperaturen på en pasient

​Om studiet

Studiet skal utvikle helsefagarbeidernes vurderingskompetanse til pasienter som er akutt, kronisk og kritisk syke. Kunnskap og forståelse for hvordan sykdom og behandling kan gi konsekvenser og påvirke den som er rammet vil være en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt i behandling, iverksette tiltak og håndtere pasientsituasjoner på en faglig/forsvarlig, trygg og verdig måte.

Utdanningen skal bidra til å sikre den enkeltes og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med utfordringer og nye oppgaver innen helsetjenesten. Helsefagarbeideren skal gjennom utdanningen få kompetanse til å bidra på et høyere faglig nivå, utføre flere oppgaver og dermed styrke oppfølgingen av pasienter i både primær- og spesialisthelsetjenesten.  

Hvem er utdanningen aktuell for?

Utdanningen er i hovedsak aktuell for helsefagarbeidere i klinikk for medisin/medisinske døgnområder, men studiet er også åpent for andre.

Studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak, fra 1. februar 2023. Frist for å søke er 15. april 2023.

Les mer om studiet her: https://fagskolen-viken.no/studier/helsefag/medisinsk-virksomhet

​Støtte til utdanning

Medarbeidere i Sykehuset Østfold som kommer inn på studiet kan søke om støtte til utdanning ihht. sykehusets prosedyre: Etter- og videreutdanning - økonomiske støtteordninger (sykehuspartner.no)

Forutsetning for støtte til utdanning er at leder/avdelingen har prioritert utdanning for deg som medarbeider. Støtte til utdanning for dette studiet medfører også bindingstid i sykehuset etter endt utdanning (2 år).

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir deg i henhold til lokal overenskomst et lønnstillegg på 20.000 kroner.

«Medisinsk helsefagarbeider»

Etter gjennomført og bestått utdanning kvalifiseres du for tittelen «Medisinsk helsefagarbeider». Du vil få muligheten til å utføre flere oppgaver og bidra på et høyere faglig nivå i pasientbehandlingen.

Ønsker du å søke på utdanningen?

Søk om studieplass på Fagskolen i Viken via Samordna opptak (åpner 1. februar) og informer din leder. Klinikk for medisin vil prioritere å gi økonomisk støtte til en til to medarbeidere fra hvert døgnområde til studiet som starter i august/september 2023. Snakk med din nærmeste leder og avklar ønske/situasjon.

 

 

​