Markerte status som Centre of Excellence

I 2019 fikk Sykehuset Østfold status som Centre of Excellence av Eras Society for arbeidet med helhetlige pasientforløp for tarmkirurgipasienter. Onsdag var Professor Olle Ljungqvist på besøk for å overrekke diplomet til gastrokirurgisk seksjon og deres samarbeidspartnere.

Bjørn Hødal
Publisert 07.09.2022
Sist oppdatert 05.01.2023
Åtte personer ser i kamera blant annet ledere i klinikk for kirurgi og kirurgisk avdeling

​- Prinsippene og metodene til Eras handler om å lage et opplegg før, under og etter operasjonen som gjør at pasientene kan reise raskere hjem og komme tilbake til sitt daglige liv og sine daglige gjøremål. Gastrokirurgisk seksjon, klinikk for kirurgi og hele sykehuset kan være stolte av at vi nå er Centre of Excellence og at andre sykehus kommer til oss for å lære, sa administrerende direktør Hege Gjessing under åpningen av markeringen.

Gastrokirurgisk seksjon har siden 2017 tatt i bruk Eras-prinsippene for å organisere arbeidet rundt tarmkirurgipasientene. Kort fortalt er det metoder satt i system for å få pasientene til å komme seg bedre og raskere etter operasjon i tykk- og endetarm.

- Denne arbeidsformen krever tverrfaglig samarbeid. Alle som arbeider med pasienten er involvert. Ikke minst mobiliseres pasienten selv til å ta ansvar for egen helse gjennom grundig pasientinformasjon og opplæring. Til dette formålet har vi laget en egen loggbok og en film som vises på TV på pasientrommene, sa fagutviklingsrådgiver Jeanette Fladeby i gastrokirurgisk seksjon.

Som et ledd i Eras-arbeidet monitoreres pasientene gjennom hele forløpet. 160 målepunkter per pasient registreres og deles med Eras-nettverket. ERAS teamet som er tverrfaglig, møtes månedlig for å evaluere og forbedre pasientbehandlingen. Dette er en av suksesskriteriene til Centre of Excellence.

- Vi begynner å få et betydelig datasett som er et godt utgangspunkt for forskning. Vi ønsker oss mer forskning på effekten av de ulike metodene og tiltakene, sa overlege Hege Rustad i gastrokirurgisk seksjon.

I sitt innlegg viste også grunnleggeren av Eras Society professor Olle Ljungqvist til gode forskningsresultater.

- En ny studie viser at Eras-pasientene kan raskere starte opp med medikamentell kreftbehandling etter operasjon, sa Ljungqvist.

En sykepleier får et svensk flagg og et diplom av  professor Olle Ljungqvist

Universitetssykehuset i Nord-Norge var tidlig ute med å ta i bruk Eras-prinsippene i Norge. Professor Arthur Revhaug var imponert over arbeidet ved Sykehuset Østfold, men kom med en viktig påminnelse.

- Å starte opp noe nytt er alltid gøy. Nå kommer den vanskelige jobben som er å vedlikeholde og videreutvikle. Retningslinjene må fornyes kontinuerlig. Etter det jeg har sett har Sykehuset Østfold de beste forutsetningene for å klare den jobben også, sa Revhaug.