Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Sykehuset Østfold

Markerte at stamnettet er ferdig

Tirsdag 27. februar besøkte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sykehuset på Kalnes, der hun markerte at stamnettet, som binder sammen alle sykehusene i landet, er ferdig. Sykehuset Østfold er det siste store sykehuset som ble koblet på.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 27.02.2024
En mann som står på et podium
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Sykehuset Østfold i dag for å markere at stamnettet er fullført.

Helse- og omsorgsministeren ble tatt imot av konstituert administrerende direktør, Helge Stene-Johansen og direktør for IKT og E-helse, Hans Martin Hovengen. Hun fikk en omvisning til sykehusets viktigste tekniske rom, blant annet fikk hun se grensesnittsrommet der stamnettet kommer inn i sykehuset. Hun fikk også besøke det sentrale hovedkommunikasjonsrommet og driftssentralen på sykehuset.

Selve markeringen av at stamnettet nå er fullført, gikk av stabelen i plenumsalen der helseministeren trykket på en enorm enter-knapp som startet filmen Norsk helsenett har produsert for anledningen og som forklarte hva stamnettet egentlig her. 

- Det er fint at vi i dag kan sette flomlyset på infrastruktur, det er det ikke ofte vi gjør. Men det vi markerer i dag, er at et stort og omfattende arbeid er ferdig. Med stamnettet får vi trygg tilgang til den informasjonen som klinikere trenger i hverdagen sin, sier Kjerkol.

Styrker pasientsikkerheten

Gjennom stamnettet får helsepersonell sikker tilgang til sentrale ehelse-løsninger slik som pasientens legemiddelliste og kjernejournal, samt tjenester fra Helfo og NAV. Stamnettet øker muligheten for effektiv pasientbehandling og styrker pasientsikkerheten ved at helseopplysningene er tilgjengelig for helsepersonell på rett sted til rett tid.

- Å ha et robust og sikkert nett mellom sykehus i hele Norge, gjør oss mer motstandsdyktige mot kriser og gir oss også mulighet til å tilpasse oss endrende forutsetninger i samfunnet og verden, sier helseministeren.

Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen fortalte om hvilken betydning et sikkert nett mellom sykehusene i Norge vil bety for pasientbehandlingen. Kalnes er det siste store sykehuset som ble koblet til stamnettet.

- Sykehuset Østfold er glade for å ha bli koblet til stamnettet, både for å kunne dele data med andre sykehus, for å effektivisere driften og ivareta pasientsikkerheten best mulig, sier Stene-Johansen.

En mann i dress og slips
Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen orienterte om sykehuset for besøkende og egne medarbeidere i en fullsatt plenumsal.

Se saken på Regjeringen.no: Alle sykehus i Norge nå tilknyttet Stamnettet

​Stamnettet har fire viktige funksjoner:

  • Sikkerhet: Veldig viktig i utviklingen av stamnettet – og mange beskyttelsesmekanismer er lagt inn.
  • Tilgjengelighet: Målsetningen er at stamnettet skal ha 100 prosent oppetid for å sikre uavbrutt tilgang til helsetjenester
  • Høy båndbredde: Båndbredden gjør at man raskt og pålitelig kan overføre store datamengder.
  • Støtte for e-helse: Stamnettet er avgjørende i vår digitale infrastruktur slik at vi sikrer effektiv elektronisk samhandling.

Ønsker oppgavedeling i psykiatrien

Del 2 av helseministerens besøk gikk til klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Ministeren fikk omvisning i klinikken og møtte også en pasient. Klinikken fortalte om arbeidet med oppgavedeling, ny vaktordning med spesialister i førstelinje og utfordringer med regelverket knyttet til bruk av tvungen psykisk helsehjelp.

- Vi er veldig takknemlig for at helseministeren satte av så god tid til å høre på våre utfordringer og forslag til løsninger på flere områder innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Spesielt er vi opptatt av oppgavedeling gjennom begrenset forskrivningsrett til psykologer, for der trenger vi hjelp fra helseministeren for å komme i gang, sa klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Fjerne dobbeltarbeid og forenkle regelverk

Et annet tema som ble diskutert, er hvordan tungvinte rutiner og dobbeltarbeid kan fjernes når tvang brukes.

- Det er viktig at vi nå tør å se på regelverket som til tider er for komplisert og skaper store mengder unødvendig papirarbeid. Det skal ikke være nødvendig at våre psykiatere og psykologspesialister nesten må ha en bachelor i juss for å skjønne regelverket, da må vi forenkle det, sa Pål Dåstøl, avdelingssjef DPS Halden-Sarpsborg.

Godt fornøyd minister

Helseministeren ga positive tilbakemeldinger etter besøket og var imponert over det hun fikk se og høre. 

- Tusen takk for gode samtaler og innspill fra dyktige fagpersoner ved Sykehuset Østfold. Sist jeg var her, gikk jeg nattevakt. I dagslyset fikk vi i dag viktige presentasjoner om helsetilbudet til psykisk syke og særlig hvordan mangel på fagfolk i fremtiden krever at man tenker nytt. Jeg syns sykehuset i Østfold tenker modig og riktig om hvordan løse utfordringene vi har, noe regjeringen også prioriterer og jobber med. Jeg gleder meg allerede til neste besøk, avsluttet helseminister Kjerkol.