Mange ville høre om forskning

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold vekker nysgjerrighet, og det ble god respons på den andre utgaven av åpen kveld.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 14.09.2018
Sist oppdatert 01.09.2020
En person som holder en presentasjon for et publikum

Over 70 personer hadde tatt turen for å høre fem forskere holde innlegg om hvert sitt tema onsdag kveld. Dette var andre gang forskningsavdelingen inviterte til åpen kveld i samarbeid med Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.

- Dette her er veldig bra. Nå ble det enda større oppslutning enn da vi arrangerte åpen kveld før sommeren, og det kom mange spørsmål. Mange viser interesse for forskningsaktiviteten vår, og flere har gitt tilbakemelding om at de mener sykehuset bør fortsette med slike kvelder, sier forskningssjef Waleed Ghanima fornøyd.

Azhar Abbas, overlege ved nevrologisk avdeling i Sykehuset Østfold

Azhar Abbas, overlege ved nevrologisk avdeling, fortalte om migrene og botox-behandling.

Se også: Vellykket kveld om forskning
Hva forskes det på i Sykehuset Østfold?

Først ut var overlege Azhar Abbas fra nevrologisk avdeling, som holdt et innlegg om botox-behandling av pasienter med kronisk migrene, etterfulgt av fysioterapeut Eivind Hasvik som snakket om diagnostisering av ryggsmerter.

Overlege Jon Olav Hunderi i barne- og ungdomsklinikken hadde temaet antiobiotika og barn med nedre luftveisinfeksjon, før Ole Christian Rutherford fra hjertemedisinsk avdeling delte fra sitt forskningsresultat om blodfortynnende og hjerteflimmer. Agnes Kathrine Lie fra seksjon for patologi avsluttet den åpne kvelden med sitt innlegg om HPVs rolle i kreftutvikling.

- Vi er innstilt på å fortsette med slike åpne kvelder. Det er en fin måte å vise frem forskerne våre og forskningsaktiviteten ved sykehuset på, sier Ghanima.

Overlege Ole Christian Rutherford, hjertemedisinsk avdeling

Overlege Ole Christian Rutherford