Mange får utsatt timen sin i sykehuset

10. desember gikk Sykehuset Østfold i gul beredskap. Det betyr at mange planlagte operasjoner og annen planlagt behandling, kan bli utsatt. – Sykehusets rutine er å kontakte pasienter hvis timer må utsettes. Hvis du har time i sykehuset og ikke får beskjed om noe annet, møt til avtalt tid, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.12.2021
Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

Selv om sykehuset har hatt svært stor pågang av pasienter til akuttmottaket og mange innlagte pasienter de siste ukene, har det vært et mål å ikke utsette planlagt behandling. 

- Det er en belastning for pasienter å få beskjed om at timer avlyses, så derfor har vi prøvd å holde den planlagte aktiviteten oppe så lenge det er mulig, sier Gjessing.

Har pasienter som venter

Under pandemien har det vært lange perioder hvor sykehuset har vært nødt til å utsette behandling som ikke haster. Det har ført til at mange har ventet lenge både på operasjoner og planlagte undersøkelser og behandling. 

- Etter at vi gikk ut av beredskap i juni, har vi tilbudt så mange som mulig den planlagte timen de fikk utsatt under vinteren og våren. Vi hatt lengre åpningstider på poliklinikker og har hatt ekstra operasjonsteam på i helger. Det er imponerende hvordan de ansatte har stått på. Likevel har vi fortsatt et etterslep. Det vil si at det fortsatt er pasienter som har ventet lenge, sier hun.

Ø-hjelp som vanlig

Nå er situasjonen så krevende at sykehuset er nødt til å gjøre endringer. Et stort smittetrykk i kommunene rundt, en ny koronavariant vi vet lite om, og svært mange innlagte pasienter med ulike luftveisinfeksjoner og andre diagnoser, førte til økningen i beredskap før helgen.

- Alle pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, vil få det. Og det er viktig at pasienter som har time hos oss, kommer til timen hvis de ikke får en annen beskjed fra sykehuset, sier Gjessing. 

Noen pasientgrupper som barn, kreftpasienter og pasienter i psykisk helsevern, vil ikke få utsatt planlagte timer. De pasientene som får sin time utsatt, er pasienter som har behov for behandling, men som det er medisinskfaglig forsvarlig å utsette timen til.

Dersom tilstanden din skulle endre seg, må du kontakte helsetjenestene på vanlig måte.

Hjelper der det trengs mest

Svært mange innlagte pasienter er en utfordring for sykehuset, både når det gjelder plass og når det gjelder bemanning. I dag tidlig hadde sykehuset 59 pasienter i overbelegg. Det vil si 59 pasienter mer enn det finnes ordinære plasser til. Disse måtte tilbringe natten på rom med en annen pasient eller på korridor. 

I tillegg har sykehuset nå et høyere sykefravær enn på lenge. Når den planlagte behandlingen nå tas ned, frigjøres personell som kan bidra i avdelingene hvor behovet er størst.

- Det har vært en veldig tøff tid for mange, og vi hadde håpet at alle nå kunne gå en fredelig julehøytid i møte. Heldigvis har vi medarbeidere som bretter opp ermene igjen og igjen, og som gjør sitt beste for å ta hånd om alle pasientene som trenger spesialisthelsetjenester.