Mammografiscreeningen er i gang igjen

Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen. - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedre prognose for behandling, sier avdelingssjef Eivind Reitan.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 28.05.2020
Sist oppdatert 19.04.2021
Mammografiscreeningen har egne lokaler i et midlertidig modulbygg
I dette blå modulbygget ovenfor Sykehuset Østfold gjennomføres mammografiscreening.

​På grunn av koronaepidemien og nødvendige endringer internt i sykehuset, ble innkallingen til mammografiscreeningen på Kalnes stanset opp. Nå har invitasjoner av kvinnene startet opp igjen, og de inviterte oppfordres til å benytte timen sin.

- Vi gleder oss til å komme i gang igjen, og det er trygt å komme til undersøkelse. Mammografiscreening gjennomføres med strenge smitteverntiltak, forsikrer Reitan.

Enkel adkomst
Screeningundersøkelsen er rettet mot i utgangspunktet friske kvinner i alderen 50 til 69 år, og det er Kreftregisteret som kaller inn kvinner til undersøkelse. Kvinner som henvises av fastlege med mistanke om noe, skal ikke til mammografiscreeninglokalene, men skal fortsatt til undersøkelse inne i selve sykehuset.

Følg skiltene som viser vei til det midlertidige lokalet for mammografiscreening i modulbygget på oversiden av Sykehuset Østfold

Følg skiltene som viser vei til det midlertidige lokalet for mammografiscreening i modulbygget på oversiden av Sykehuset Østfold Kalnes.

Veien til lokalene for mammografiscreening er skiltet videre fra innkjøringen til Sykehuset Østfold, og det er mulig å kjøre helt fram og parkere utenfor det blå modulbygget i skogkanten overfor sykehuset. Selve undersøkelsen tar heller ikke mer enn noen minutter.

Kvinner med luftveissymptomer, feber eller andre tegn som kan bety smitte av koronaviruset skal ikke møte til time. De bes ta kontakt for ny avtale på e-post mammografi@so-hf.no eller screeningtelefon 69 86 88 30.

Avdelingssjef Eivind Reitan

Eivind Reitan

- Før kvinnene kommer inn i venteværelset må de svare på noen spørsmål om korona. Kvinner som ansees å ha økt risiko for å ha koronasmitte, blir bedt om å møte på et senere tidspunkt. Undersøkelsene blir foretatt av to team fordelt på to intervjurom og på to laboratorier. Dette er for å sikre god kapasitet og nødvendige smitteverntiltak mellom hver undersøkelse. For å sikre mulighet til å holde tilstrekkelig avstand på venteværelset ber vi om at man ikke tar med seg pårørende til undersøkelsen, forklarer Reitan. Selve undersøkelsen tar ikke mer enn noen få minutter.

Doblet kapasitet
Fra før av har Sykehuset Østfold screenet flest kvinner per maskin og invitert flere kvinner per time enn andre sykehus i Norge, men da også kvinnene fra Vestby skulle inkluderes i screeningen, var det nødvendig med økt kapasitet.

Årlig kommer rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening, og i februar ble undersøkelsen flyttet til midlertidige lokaler i det blå modulbygget ovenfor selve sykehusbygget. Samtidig kom en ny maskin på plass, og Sykehuset Østfold utvidet kapasiteten med med mål om å gjennomføre 39.500 undersøkelser i løpet av en toårs periode.

På grunn av koronaepidemien og stans i invitasjonene, er det nå opptil tre måneders etterslep i undersøkelsene.

- Vi planlegger full oppstart av mammografiscreeningen fra midten av august, så lenge koronasituasjonen tillater det. Vi har fått en del henvendelser, særlig etter at det ble kjent at vi starter opp screeningen igjen. Men det er også en del kvinner som sier de vil vente med undersøkelse til over sommeren, sier Reitan, som håper alle som har anledning benytter timen sin.

  • Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert år til røntgenundersøkelser av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet
  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft
  • Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres

    (Kilde: Kreftregisteret.no)
  •