Måler kvaliteten

- Kvalitetsmåling i sykehusene er viktig for å kartlegge hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling i Sykehuset Østfold. Nå er nye resultater for en rekke ulike behandlinger i alle norske sykehus publisert på helsenorge.no

Anne-Grete Melkerud
Publisert 24.11.2016

​I dag har Helsedirektoratet publisert nye og oppdaterte kvalitetsindikatorer for alle sykehus i Norge. Lista over indikatorer er lang, og det kommer stadig flere til. Denne gangen er det ni nye kvalitetsindikatorer på lista; tre innen hjerte- og karsykdommer, fire innen diabetes og to innen graviditet og fødsel.

Fagdirektøren i Sykehuset Østfold mener tallene har stor nytteverdi for sykehusene.
- Målingene viser at sykehuset lykkes på en del viktige områder, men også at vi må fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring av pasientbehandlingen. Derfor er det viktig at vi hele tiden måler resultatene av det vi gjør. På den måten kan vi lære og gjøre justeringer, sier Stene-Johansen.

Går gjennom alle resultater

Kvalitetsindikatorene tar for seg et bredt utvalg behandlinger som gis i sykehus. Eksempler er antall igangsatte fødsel, tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted, antall hoftebrudd som er operert innen 48 timer og gjennomføring av pakkeforløp for ulike kreftformer innen maksimal anbefalt forløpstid. Resultatene innenfor alle fagområder gås nøye igjennom.

- Vi ser gjerne etter forbedringsområder, men vi må også kartlegge hva vi er gode på. Hva er årsaken til at vi lykkes så godt innen flere felt? Disse svarene kan vi bruke slik at de ulike avdelingene i sykehuset kan lære av hverandre, sier Stene-Johansen.

Gode forutsetninger

Dyktige medarbeidere i hele Sykehuset Østfold, et nytt sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke robuste enheter innen psykisk helsevern rundt i fylket, legger til rette for at vi skal kunne fortsette å øke kvaliteten, i følge Stene-Johansen.

- Det er alltid et mål å komme godt ut på målingene. Vi ønsker jo å gi pasientene våre best mulig behandling, sier han.

100 indikatorer

Totalt er det nå 100 nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres på helsenorge.no innen somatisk helse, psykisk helse og rus, kommunale helse- og omsorgstjenester og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Her finner du oversikten over kvalitetsindikatorene