Må utsette noen planlagte behandlinger

- For å være forberedt på et høyt antall covid-pasienter, må ansatte i flere avdelinger få opplæring for å kunne bistå med disse pasientene. Vi opprettholder så mye planlagt aktivitet som mulig, men noe behandling som ikke haster, blir utsatt. Pasientene det gjelder får beskjed fra sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.03.2021
Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

​Sykehuset Østfold har vært i gul beredskap siden 2. desember i fjor, og det har vært et ganske jevnt antall innlagte pasienter med covid-19 de siste månedene.

- Sykehuset Østfold har ikke hatt en like stor økning av pasienter som andre sykehus i vår region de siste ukene.  Likevel er vi nødt til å være forberedt på at dette kan skje, sier Gjessing.

Gjelder ikke ø-hjelp

Et viktig tiltak er å gi medarbeidere som jobber i andre avdelinger opplæring, slik at de kan bistå spesielt intensivavdelingen, med behandling og pleie av covid-pasienter. For å gi medarbeiderne nødvendig opplæring, må noe av aktiviteten i deler av sykehuset tas ned.

- Dette gjelder kun planlagte undersøkelser, behandling og kontroller som kan vente. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, blir selvfølgelig ikke berørt. Det er også flere pasientgrupper som er skjermet, som barn- og ungdom og kreftpasienter, sier Gjessing.

Forståelsesfulle

Per i dag er det 17 pasienter med covid-19 innlagt i sykehuset. Seks av dem ligger på intensivavdelingen, hvor det har vært jevn høy belastning på medarbeiderne i flere måneder.

- Noen av sykepleierne som får opplæring nå, arbeider i operasjonsavdelingen i Moss. Vi må derfor utsette noen planlagte operasjoner. Pasientene vi har kontaktet viser stor forståelse for situasjonen, sier klinikksjef Tom Norby i klinikk for kirurgi.

Strekker seg langt

I klinikk for medisin er det noen pasienter som har time til planlagte undersøkelser og behandlinger, som får beskjed om utsettelse.
- Avdelingene i sykehuset gjør hva de kan for å fortsatt ha høy aktivitet, både på dagtid, kveldstid og i helger slik at så mange pasienter som mulig kan få behandling, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Medarbeidere i klinikk for medisin skal få opplæring for å kunne bistå med behandling av covid-pasienter i kohortavdelingene, det vil si pasienter som ikke må ha intensivbehandling.