Lærlinger hedret

16 lærlinger var torsdag formiddag samlet for å markere at læretiden i Sykehuset Østfold er over. I sykehuset har lærlingene fått bryne seg på faglige utfordringer som kokk, ambulansepersonell, logistikkmedarbeider og helsefagarbeider. Nå er de klare for yrkeslivet eller videre studier.

Bjørn Hødal
Publisert 25.08.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

- Gratulerer med vel gjennomført læretid. Jeg håper dere har opplevd læretiden i sykehuset som spennende og at dere sitter igjen med kunnskap og ferdigheter, sa fag- og kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset i sin hilsen til lærlingene.

At læretiden er over markerer slutten for 4 år med yrkesfaglig opplæring. Den to år lange læretiden i sykehuset etterfulgte 2 år på skole for kandidatene. For noen gjenstår å avlegge fagprøven, men for de fleste lærlingene, som har vært i sykehuset, er fagprøven allerede avlagt og fagbrevet på plass.

- Alle har bestått, kunne Meisingset avsløre. I sin hilsen takket hun også veiledere og mentorer som har bistått lærlingene i å nå de ulike læringsmålene.

Klar for krevende arbeid i ambulansen

Avdelingssjef Merete Storli Tveit i prehospitale tjenester har hatt seks lærlinger i ambulansearbeiderfaget hos seg. Hun takket lærlingene for at de har valgt ambulansefaget.

- I vår tjeneste er god kunnskap og erfaring direkte sammenfallende med reddet liv og helse. Jeg tror det er få som helt forstår hvor krevende situasjoner dere er satt til å løse. To mennesker alene med hjerter som stanser, blod som spruter, hjelmer som skal av uten å skape mer skade, arbeidssituasjoner som ikke har noe med HMS å gjøre, publikum som filmer, tunge løft og mange samtaler med mennesker i krise. For å klare dette er kunnskap alfa og omega. Takk for at dere blir med på ambulanselaget, sa hun.

Menn i Helse

Blant lærlingene som nå er ferdig utdannet som helsefagarbeidere er det to som har fulgt en ny og utradisjonell vei inn i yrket. Steffen Kongelf og Christer Nygård har fullført programmet Menn i helse. Et toårig intensivt utdanningsløp for menn over 25 år som er i kontakt med NAV og ønsker seg jobb i helsevesenet.

menn i helse.jpg

- Det var uvant å bli skoleelev igjen som voksen, og det intensive løpet med jobb og skole gjorde at vi måtte prioritere å bruke fritid til skolearbeidet ofte på bekostning av tid med familien, forteller Kongelf og Nygård. Samtidig er de ikke i tvil om at de vil anbefaler Menn i helse til andre menn i samme situasjon.

- Vi anbefaler Menn i helse, men det krever at du har en sterk motivasjon for å jobbe i helsevesenet. Da vi søkte på programmet ble det lagt vekt på motivasjonen vår, og vi måtte skrive både motivasjonsbrev og delta i gruppeintervju.

I sykehuset har de hatt sin læretid på døgnområde 9 som tar imot pasienter med geriatriske og nyremedisinske problemstillinger. Nygård har i tillegg vært i seksjon for avrusning.

- Der var ingen dager like. Det er sted med mange pasienter med sammensatte sykdommer, og ikke bare problemstillinger knyttet til ett organ som hjertet eller lungene, sier Kongelf. Nygård stemmer i - Vi ble gode til å se hele mennesket.

Begge to har nå fått fast 100 % stilling i sykehuset i traineeprogrammet for helsefagarbeidere. Der skal de innom tre ulike fagområder. På sikt ønsker de å arbeide med psykiatriske pasienter.

Her kan du lese mer om Menn i Helse Menn i helse - er du mann nok?