Kvinner i Østfold får raskest svar

Alle norske kvinner mellom 50 og 69 får tilbud om røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet. Sykehuset Østfold er raskest i landet, både til å tolke røntgenbildene og til å kalle inn kvinner til en eventuell etterundersøkelse.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 28.12.2017
Sist oppdatert 11.01.2018
Radiograf Annette Larsen
Radiograf Annette Larsen ved mammografiapparatet på Kalnes
Eivind Reitan
Eivind Reitan

Hvert år møter 15 000 østfoldkvinner til undersøkelse av brystene i Sykehuset Østfold. Og kvinnene i fylket er heldige; de slipper å gå og engste seg unødig lenge. Tall fra 2012 t.o.m. juni 2017 viser at det i gjennomsnitt bare tar to dager fra røntgenbildene er tatt til de er endelig tolket av radiologene, mens landsgjennomsnittet er på åtte dager. For den samme femårs perioden er 97 prosent av bildene som er tatt i Sykehuset Østfold, tolket innenfor akseptabel tidsramme som er maksimalt fem virkedager. Her er landsgjennomsnittet 57 prosent.

-  Vi snakker stadig om at vi må ta på oss pasientens briller. Kvinner som får tilbud om mammografi gjennom det offentlige mammografiprogrammet, er i utgangspunktet friske kvinner. Og heldigvis får de aller fleste beskjed om at alt er bra. Likevel tror jeg mange er engstelige før de har fått svar på undersøkelsen. Derfor vil vi gi dem et svar så raskt som mulig, sier Eivind Reitan, avdelingssjef i avdeling for bildediagnostikk.

Lang erfaring

Det offentlige Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i 20 år. Mammografiprogrammet inviterer automatisk kvinner i alderen 50 - 69 år hvert andre år, dersom de ikke har reservert seg. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, slik at behandlingen blir så skånsom som mulig. Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 371 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2016, i følge Mammografiprogrammet.

- Sykehuset Østfold har deltatt i det offentlige programmet helt siden 2001. Vi har effektive rutiner, og avdelingen har en god tradisjon på at vi ønsker avklaringer så raskt som mulig, når det gjelder tolkning av alle typer bilder, sier Reitan.

Åtte av ti møter opp

Det er kun ett mammografiapparat til screeningformål i sykehuset. Apparatet er et røntgenapparat spesielt konstruert til å ta bilder av bryst. I løpet av en time kan opp til 15 kvinner bli undersøkt.
- Vi har en oppmøteprosent på omtrent 80 prosent i Østfold. Så dette er en undersøkelse mange kvinner ønsker å få, sier avdelingssjefen.

Når bildene er tatt, blir de studert av to radiologer (røntgenleger). Dersom det er den minste forskjell i vurderingene de har gjort hver for seg, studerer legene dem en gang til i fellesskap. Dersom bildene viser usikre funn eller gir mistanke om kreft, kalles kvinnen inn til etterundersøkelse.

Får raskt ny undersøkelse

Omtrent tre prosent av kvinnene som møter til mammografiscreening blir innkalt til en etterundersøkelse med tilleggsbilder, og det blir ofte gjort en ultralydundersøkelse. Å bli innkalt til etterundersøkelse betyr ikke at kvinnene har brystkreft. Kun omtrent 20 prosent av de som blir innkalt på nytt, får denne diagnosen.

Også når det gjelder å kalle inn kvinner til etterundersøkelse, er Sykehuset Østfold det sykehuset som bruker minst tid. De siste fem årene har sykehuset i gjennomsnitt brukt 11 virkedager mellom første mammografi og etterundersøkelse. Landsgjennomsnittet er på 22 dager. Hele 88 prosent av østfoldkvinnene er innkalt innen den akseptable tidsrammen på maksimalt 15 virkedager. Gjennomsnittet i hele landet er på 40 prosent.

- Dersom det er mistanke om at kvinnen har brystkreft etter at hun har vært på etterundersøkelse, blir hun raskt fulgt opp av et tverrfaglig team, med spesialister fra bildediagnostikk, patologi og kirurgi, sier Reitan.

Les mer om mammografi i Sykehuset Østfold her