Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus» blir nå en utvidet ordning fra kreftavdelingen på Kalnes, for å skjerme utsatte pasienter mot smitte.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 01.04.2020
Sist oppdatert 02.04.2020
Andreas Stendvold.
Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold opprettholder normal drift, og åpner også for mer bruk av hjemmesykehus for å skjerme pasientene mot smitte. - Ikke vær redd for å ta kontakt, sier kreftoverlege Andreas Stensvold.

​Koronautbruddet fører til ekstra belastninger for kreftpasienter og kronisk syke. Ved kreftavdelingen på Kalnes er det nå klargjort for å ta imot kreftpasienter med koronavirus, og man forbereder seg på å jobbe annerledes så lenge pandemien pågår.

Færre tar kontakt med helsevesenet

Andreas Stensvold er avdelingssjef for kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. Stensvold forteller at kreftpasienter er prioriterte, til tross for at sykehuset er i beredskap. Kreftoperasjoner og utredning av kreftpasienter går blant annet som normalt. Avdelingssjefen noterer seg likevel at man på Kalnes har langt færre innlagte på kreftavdelingen enn hva som er vanlig. Han ser med bekymring på utviklingen.

- Vi frykter at noen ligger der hjemme og lider i stillhet fremfor å ta kontakt med oss og få tilpasset behandlingen. Terskelen for å kontakte helsevesenet er høyere hos mange pasienter nå, men det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig så vi unngår innleggelse på et senere tidspunkt, sier Stensvold. Han oppfordrer derfor pasientene til å ta kontakt, og forteller at kreftavdelingen for tiden har god kapasitet. I tillegg jobber man på nye måter for å forhindre koronasmitte (se avsnitt lenger ned i saken).

Pasientrom på Kalnes.

Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold samarbeider tett med Kreftforeningen og de andre kreftavdelingene i Helse Sør-Øst-regionen.

Tett samarbeid med Kreftforeningen

At færre pasienter tar kontakt under koronautbruddet er tendenser man ser også hos de andre kreftavdelingene i Helse Sør-Øst-regionen. Derfor samarbeider alle avdelinger nå tett med Kreftforeningen, der man blant annet jobber fram felles og kvalitetssikret informasjon for denne pasientgruppen. I tillegg vil det komme endringer i behandlingsstrategien for noen av kreftpasientene - for å minske risikoen for komplikasjoner. Stensvold forteller at man på Kalnes bruker mye tid på å informere pasientene om nye råd og rutiner som er kommet på plass i samarbeidet med Kreftforeningen.

- Mange av disse pasientene har et svekket immunsystem, så det er viktig for oss å gi gode råd. Blant annet informerer vi pasientene om å holde seg mest mulig hjemme, unngå offentlig kommunikasjon, og å helst få noen til å gå på butikken for seg. I tillegg er det svært viktig å følge helsemyndighetenes råd til høyrisikopasienter og å være nøye med håndhygiene, sier Stensvold.

Andreas Stensvold

Kreftoverlege Andreas Stensvold er bekymret over få innlagte på kreftavdelingen i sykehuset, og er redd mange ikke tar kontakt med helsevesenet som følge av koronafrykt.

Les også: Råd og informasjon til risikogrupper

Hjemmesykehus for å skjerme pasientene

For å skjerme utsatte pasienter på best mulig måte åpner kreftavdelingen på Kalnes for mer bruk av «Hjemmesykehus» under koronautbruddet. Ordningen går ut på at pasientene kan følges opp hjemme fremfor å bli innlagt på sykehuset, og retter seg særlig mot pasienter hvor målet er å bli frisk. I forbindelse med hjemmesykehus-ordningen, samarbeider Sykehuset Østfolds kreftleger tett med hjemmesykepleien og sykehjemmene i kommunene.

- I «Hjemmesykehus» tar vi også i bruk teknologi i form av telefon- og videokonsultasjoner, som gjør at noen av pasientene våre slipper å møte til time på sykehuset. På den måten utsettes de i minst mulig grad for smitte, samtidig som vi får fulgt pasientene opp på en god måte, sier Stensvold.

Utfordrende å opprettholde normalt drift

På kreftavdelingen på Kalnes fører koronasituasjonen til omstrukturering i form av flere stengte dører for å hindre uvedkommende i å ta seg inn på avdelingen. I tillegg er det nå tilrettelagt for et eget og skjermet tun for kreftpasienter med koronavirus, samt at lindrende enhet er styrket. Omstillingene skjer i tett samarbeid med medisinsk avdeling.
På kreftavdelingen gjelder også egne besøksrutiner for de sykeste pasientene. Stensvold forteller at man ser seg nødt til å sette begrensninger også her, som følge av koronasituasjonen. Man åpner nå for mer telefonisk kontakt med de pårørende, men avdelingen jobber også for å tilrettelegge for at de sykeste pasientene kan ha én pårørende hos seg på rommet.

- Hvordan behandler man de aller sykeste pasientene under koronautbruddet, de som har kort tid igjen?

- Enn så lenge har vi god kapasitet her på avdelingen. Men vi skal samarbeide tett med kommunehelsetjenesten og primærhelsetjenesten, som bistår oss med behandling av disse pasientene utenfor sykehuset, dersom koronasituasjonen eskalerer. Vi i kreftavdelingen kommer da til å hjelpe til med våre beste råd for hvordan pasienter som nærmer seg slutten av livet skal behandles på best mulig måte. Dette er også en viktig del av jobben vår, sier Stensvold. 

- Hva er den største utfordringen for dere på kreftavdelingen nå?

- Den aller største utfordringen er kombinasjonen av at vi legger om driften vår samtidig som vi opprettholder kreftbehandlingen som normalt. Det er svært viktig at vi gjør gode vurderinger i arbeidet vårt med kreftbehandling. Vi vet at det er høyere korona-dødelighet hos syke personer, samtidig som det finnes lite dokumentasjon på dette. Så vi bruker en del tid på å planlegge - og legge opp gode strategier.

Prestetjenesten Sykehuset Østfold

Koronautbruddet gjør det ekstra psykisk belastende å være kronisk syk. Da kan det være nyttig å ta kontakt med kreftkoordinator, Kreftforeningen eller Sykehuset Østfolds prestetjeneste.

Psykisk belastende tid

Andreas Stensvold forteller at koronaviruset gjør det ekstra psykisk belastende å være kreftpasient. For samtidig som pasientene kjemper kampen mot sykdommen, bygges tilbud og treffpunkter ned, i kampen mot viruset. I tillegg blir man ekstra sårbar når man ikke kan møte familie, barn og barnebarn fysisk - og angsten kan fort komme.

- Hva er ditt råd til pasienter som sliter om dagen?

- Det er viktig at man tar i bruk telefon og chat, og har jevnlig kontakt med familie, venner – og oss i helsevesenet. Å få hjelp av en kreftkoordinator kan blant annet være betryggende for pasientene når de står i en ekstra krevende situasjon. Det kan også være til stor hjelp å ta kontakt med Sykehuset Østfolds prestetjeneste og Kreftforeningen, råder Stensvold.

Avdelingssjefen beskriver koronaviruset som en krigssituasjon, der vi skal bekjempe en fiende vi ikke klarer å se. Han berømmer de ansatte, både i sykehuset og i kommunene, som gjør sitt ytterste i kampen.

- Veldig mange står på for tiden og gjør en flott innsats. Det er tross alt fint å se dette i en tid som krever svært mye av både pasientene og medarbeiderne våre, avslutter Andreas Stensvold.

Les mer: Kreftforeningen: Korona og kreft

Les mer: Prestetjenesten i Sykehuset Østfold