Kortest ventetid i landet

Nevrologisk avdeling på Kalnes har klart å snu trenden. I dag er dette den nevrologiske avdelingen med kortest ventetid for nye pasienter, i hele Norge.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre Tomasz Gajdzik, Volker Solyga, Liv Rekdalsbakken, Hege Christin Lunderød, Ketil Berg Olsen, Sonia Gosal og Elisabeth Berggren.

Pasienter med akutt behov for behandling for eksempel for hjerneslag, får alltid øyeblikkelig hjelp, men det er også mange nevrologiske pasienter som har behov for planlagt behandling. Nevrologisk avdeling utreder og behandler pasienter med ulike sykdommer/tilstander som påvirker hjerne, ryggmarg og perifere nerver, samt noen muskelsykdommer.

- Her er det mange motiverte medarbeidere som har æren for at vi har klart å redusere ventetidene. I tillegg har vi fått mulighet til å være fleksible når det gjelder legebemanningen i denne perioden, sier avdelingssjef Volker Moræus Solyga.

Flere behandlere

Spesialistene behandler en rekke nevrologiske diagnoser. Hjerneslag, TIA (forbigående hjerneslagsymptomer - på folkemunne kalt "drypp"), krampeanfall, epilepsi, MS og Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser. De behandler også migrene og andre hodepineformer, hjernehinneblødning, nevroborreliose, polynevropati , prolaps i nakke og rygg med påvirkning av nerverøtter, demens hos yngre, og svulster i nervesystemet.

Pasientene henvises til sykehuset fra fastleger og avtalespesialister. Henvisningen vurderes av spesialist som følger en nasjonal prioriteringsveileder når fristen for start av utredning skal settes. Deretter får pasientene en timeavtale.

- Et viktig tiltak vi har iverksatt er å bruke LIS-leger, det vil si leger som er under spesialisering, mer aktivt. De undersøker mange pasienter, og følges tett opp av overlegene i avdelingen. Dette gjør at vi kan utrede flere pasienter enn om vi kun bruker leger som er ferdig utdannet som spesialister, sier Volker Solyga.

Avdelingen har gått nøye igjennom alle rutiner, og planlegger dagene godt.
- Det er en omfattende logistikk som skal på plass når antall pasienter som behandles øker. Seksjonen har gjort en stor innsats for å få oversikt og for å få kabalen til å gå opp, sier Solyga.

Fortsatt et etterslep

I tillegg til å redusere ventetiden for nyhenviste pasienter, har avdelingen klart å halvere ventetiden for pasienter som skal til kontroll.
- Men fortsatt har vi et etterslep som vi jobber intenst for å få ned, sier Solyga.

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

I dag 28. oktober starter den nasjonale hjerneslagkampanjen. Målet med kampanjen er at så mange som mulig skal kjenne til symptomene og ringe 113 ved mistanke om hjerneslag.

Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst, og hvert år rammes rundt 12 000 i Norge.

Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag.  Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig.

Hvert sekund teller

Hvis den slagrammede kommer raskt til vurdering og behandling, er mulighetene større for å unngå varige skader.

Det er grunn til å tro at mange venter med å ringe 113 fordi de er usikre om symptomene er alvorlige nok eller de er redde for å være til bry.

Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller 113 en gang for mye enn for lite.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no