Kort ventetid på høresentralen

Nytt utstyr og enklere logistikk har kuttet ventetiden i høresentralen. Nå kan østfoldinger sjekke hørselen eller kontrollere høreapparatet uten ubegrunnet venting. – Vi er nå blant høresentralene med kortest ventetid i landet, sier seksjonsleder Ronny Andersen i øre-nese-hals avdelingen.

Bjørn Hødal
Publisert 31.01.2017
En gruppe mennesker iført hvite uniformer
Medarbeidere i høresentralen, fra venstre:Katrine Malm, Karl Arve Clausen, Monica Staahl, Ronny Andersen, Elise Leirset Bjørnmelen, Wiebke Hudeman, Hilde Austvik og Sølvi Ringsrud Häll.

​Høresentralen er en del av øre-nese-hals avdelingens poliklinikk. Pasientene som kommer hit får testet hørsel og får tilpasset høreapparat hvis det er behov for det. Høresentralen bistår også med reparasjoner på høreapparat. Sentralen samarbeider med ørekirurgen på sykehuset.

En mann og en kvinne i et rom med datamaskiner
​- Vi er blant høresentralene med kortest ventetid i landet, sier seksjonsleder Ronny Andersen i øre-nese-hals avdelingen.

- Å høre dårlig er ikke det største medisinske problemet, men det kan være et stort sosialt problem om man ikke får hjelp. Hørsel er en viktig sans og en nøkkel til å kunne kommunisere og delta sosialt med andre. Studier har vist at så mange som 18-20 prosent av befolkningen kunne hatt nytte av et høreapparat, sier Andersen.

Teknologisk utvikling gjør at flere kan få hørselshjelp.

- De fleste har fått med seg at det har kommet nye metoder for å hjelpe dem som hører svært dårlig eller nesten er uten hørsel. Det som kanskje ikke er like kjent er at ny teknologi gjør at lette små hørselstap i dag kan behandles bedre. Det betyr at flere kan få hjelp, og at de som har høreapparat bør sjekke hørselen oftere siden vi nå kan justere apparatene bedre, sier Andersen.

Hørselen svekkes med alderen, og mange beboere på alders og sykehjem har høreapparat.

- Vi gir gjerne veiledning til institusjoner om bruk og stell av høreapparat. God hørsel er viktig for å aktivisere hjernen, delta sosialt og for god livskvalitet i alle aldre, sier Andersen.

For å få testet hørselen sin på høresentralen trenger man henvisning fra fastlegen. For reparasjon av høreapparat kan man ta direkte kontakt med høresentralen og få hjelp som regel innen en uke.