Klarsignal for forskningsstudie

Sykehuset Østfold har fått godkjenning til å forske på koronavaksinerte medarbeidere. Prøvetaking er allerede i gang, og Mona Martinsen i akuttmedisinsk avdeling ble første deltaker i studien.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.03.2021
Sist oppdatert 06.05.2021
Oppstart forskningsprosjekt av koronavaksinerte. Mona Martinsen og Camilla Tøvik Jørgensen
Mona Martinsen fra akuttmedisinsk avdeling ble første deltaker i forskningsstudiet på koronavaksinerte. Her tar stipendiat Camilla Tøvik Jørgensen blodprøve. Foto: Sykehuset Østfold

​Stipendiat Camilla Tøvik Jørgensen tok blodprøve av henne onsdag morgen.

Sist uke søkte Sykehuset Østfold REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) om å få starte forskningsprosjektet "Effekten av Covid-19 vaksine på koagulasjon og hemostase". Nå har vedtaket kommet, og sykehusets forskningssjef og professor Waleed Ghanima leder prosjektet som skal se om det er mulig å finne signaler som kan tyde på koagulasjonsforstyrrelser etter koronavaksine.

Mona Martinsen og Camilla Tøvik Jørgensen

Prøvetaking er allerede i gang, og Mona Martinsen var den første medarbeideren som ble med. Her tar Camilla Tøvik Jørgensen blodprøve.

Se også: Planlegger å forske på koronavaksinerte

Sammenhengen mellom de alvorlige hendelsene og vaksinasjon er usikker, og bidrar til stor usikkerhet både blant medarbeidere som har tatt vaksine og de som venter på vaksine. Studien som inkluderer medarbeidere som har blitt vaksinert de siste fire ukene, og i tillegg tidligere vaksinerte medarbeidere med vedvarende symptomer.

 - Vi har mottatt mange henvendelser fra ansatte etter at vi informerte om studien. Alle som har kontaktet oss har blitt invitert til å være med, og mange av dem har fått time allerede i dag. Vi håper at studien kan bidra til å dempe bekymringen rundt spørsmål om vaksinens trygghet. Vi tror at våre resultater kan bli et viktig bidrag i å skaffe kunnskap om vaksinen. Dette er i tråd med grunnprinsippet i forskningsstrategien til sykehuset, nemlig at forskningen vi gjør skal være klinisk relevant og komme pasientene og befolkningen til gode, sier Ghanima.

Les mer om fremtidens pasientbehandling: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)


Waleed Ghanima

Waleed Ghanima som i 2018 kunne titulere seg som professor, begynte som lege i Sykehuset Østfold i 1996 og har en imponerende forskningskarriere.

Han har bygget opp en forskningsgruppe i sykehuset, og deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk. Han har vært leder i norsk selskap for hematologi i den norske legeforening, og har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, flere i meget anerkjente tidsskrifter. Ghanima leder mange viktige forskningsprosjekter med mål om å bedre forståelsen for sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling, og siden 2014 har han hatt stillingen som forskningssjef i sykehuset.