Klare til å ta imot pasienter i ny sengepost

Utstyret står ferdig oppstilt i nymalte rom, spente medarbeiderne er klare til å ta imot de første pasientene. I dag 5. desember åpnet en helt ny sengepost i Sykehuset Østfold Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 05.12.2022
Hege Gjessing klipper snoren
Fra venstre: Administrerende direktør Hege Gjessing, seksjonsleder Stine Johnsen og assisterende seksjonsleder Romy Christensen.

- Vi har et stort behov for flere sengeplasser i sykehuset, og det er en glede å kunne åpne det nye døgnområdet. Dette har vi ventet på, sier administrerende direktør Hege Gjessing som fikk æren av å klippe snoren under den offisielle åpningen.

Døgnområde 11 akuttmedisin​ har totalt 18 sengeplasser, fordelt mellom akuttgeriatriske pasienter, akuttmedisinske pasienter og andre komplekse pasientgrupper.

- Antallet pasienter med mer krevende pleie- og behandlingsbehov øker, flere og flere av disse pasientene er eldre. Vi ønsker at akuttgeriatri og akuttmedisin skal samarbeide tett om pasientene, sier seksjonsleder Stine Johnsen.

Både sykepleierne og helsefagarbeiderne vil få kompetanse både innen akuttgeriatri og akuttmedisin.
- Vi bygger opp kompetansen til medarbeiderne våre, slik at de er trygge i jobben sin og kan behandle pasienten på en sikker måte, sier hun.​​

Har blitt kjent

Tre ledere i korridoren i ny sengepost

Stine Johnsen og Romy Christensen sammen med avdelingssjef Astrid Eri-Montsma, geriatrisk og endokrinologisk avdeling​

Det er ansatt 21 nye sykepleiere og 14 helsefagarbeidere i det nye døgnområdet.
For at de nyansatte sykepleierne og helsefagarbeiderne skulle bli kjent i sykehuset, har de vært i ulike avdelinger i sykehuset de siste ukene.

- Sykehuset har gjort sitt beste for å forberede oss, og vi har fått et innblikk i hvordan ulike døgnområder jobber og vi har fått et innblikk i ulike pasientgrupper, sier sykepleier Malin Andreassen.

13 skop

Den nye sengeposten ligger i 2. etasje i grønn sone på Kalnes. Rommene som tidligere har vært kontorer og undervisningsrom, er bygget om til åtte tosengsrom og to enkeltrom, fordelt på to tun. 13 av sengene vil være utstyrt med skop (pasientmonitor) hvor skjermer viser kontinuerlig pasientinformasjon.
Pasientene i døgnområde 11 vil ofte ha komplekse akutte lidelser, og skop gjør gir bedre mulighet til å overvåke dem.

Ny turnus

I det nye døgnområdet vil det være tredelt turnus i ukedager. I helgene er det planlagt med todelt turnus med 12,5 timers vakter. Det legges inn 60 minutters pause og en halvtimes spisepause i løpet av vakten.

Den nye helgeturnusen er et pilotprosjekt. I en vanlig turnus i sykehuset, jobber sykepleierne og helsefagarbeiderne hver tredje helg. I den nye sengeposten vil sykepleierne og helsefagarbeiderne jobbe hver fjerde helg, pluss to helger i løpet av året.
- Den nye turnusen vil bli evaluert fortløpende, og vi oppfordrer medarbeiderne til å komme med tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer, sier Johnsen.

Vil avlaste

Det er stor pågang av pasienter til sykehuset. Spesielt i klinikk for medisin er det hver dag et stort overbelegg, og det nye døgnområdet vil avlaste klinikken.

- Sykehuset er fullt, og selv om 18 nye senger ikke løser problemet, vil det gi oss en økt sengekapasitet som vil hjelpe oss på kort sikt. I tillegg vil det bli spennende å følge det nye døgnområdet hvor flere fagområder samarbeider tett om pasientene, sier Gjessing.

Tre ledere i nytt pasientrom

Avdelingssjef Nezar Raouf, akuttmedisinsk avdeling, seksjonsleder Stine Johnsen og administrerende direktør Hege Gjessing i et av de nye pasientrommene.