Klare for nye møter ved helsetorget

Vertene på helsetorget i Sykehuset Østfold Kalnes ble kontaktet 626 ganger i fjor. Nå blir tilbudet videreført, og målet er å gjøre helsetorgets tilbud enda mer synlig og tilgjengelig.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 30.01.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Christina Grythe (Sarpsborg MS-forening), Jan Torp Pharo (Hørselshemmedes Landsforbund), Wenche Lassen Halvorsen (Sarpsborg MS-forening) og Berit Diedrichsen (Foreningen for kroniske smertepasienter) trives godt som helsetorgverter.

​- Dere har gjort en kjempejobb. Dere har vært med på å gjøre en forskjell for veldig mange, og bør være stolte over innsatsen, uttalte seksjonsleder Inger-Tove Jentoft van de Vooren ved lærings- og mestringssenteret, da hun nylig møtte brukerorganisasjonene til dialogmøte.

Gode erfaringer

Helsetorget som er et tilbud til pasienter, besøkende, helsepersonell og pårørende, har vært med siden oppstarten til sykehuset på Kalnes. Tilbudet er et samarbeid mellom brukerorganisasjonene i fylket og lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Østfold.

Tirsdager og torsdager er representanter fra de ulike brukerorganisasjonene til stede ved helsetorget i vestibylen. I fjor registrerte helsetorgvertene at de hadde hatt 626 kontakter. Nå er det besluttet av prøveordningen skal videreføres, slik at helsetorget er et fast tilbud i sykehuset.

- Vi ønsker å være enda mer synlige og fremoverlent, sier Van de Vooren.

Viktige stemmer

Sammen med van de Vooren og Christine Mathiesen i lærings- og mestringssenteret, benyttet også administrerende direktør Just Ebbesen anledningen til å understreke viktigheten av å ha de mange brukerorganisasjonene representert i sykehushverdagen.


- Hvis ikke pasientenes stemmer blir lagt vekt på i sykehuset, så har vi bommet. Det er helt udiskutabelt at pasientenes stemmer og brukerorganisasjonens representanter som en del av det, bidrar til at sykehuset kan bli bedre. De utgjør en viktig tilleggsstøtte til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestetilbudet, sier Ebbesen.

I forbindelse med byggingen av sykehuset på Kalnes har dialogen med brukerorganisasjonene vært særlig viktig. 

- Det er en uendelighet av problemstillinger når det skal bygges et sykehus, og det å tilpasse så det passer alle brukergrupper er en utfordring. Det at ikke bare våre egne fagpersoner, men også brukerrepresentanter har vært aktive, har gjort at dette har blitt et mye bedre sykehus, sier Ebbesen. Brukerorganisasjonene er også svært viktige å ha med seg videre.

- Brukerorganisasjonene kan være pådrivere inn mot fagmiljøene i sykehuset. Selv om fagfolkene holder seg oppdatert, er det ikke mulig å følge med på alt. Supplementet dere er ved å ha direkte kontakt og god oppdatert informasjon, er viktig for sykehuset, mener direktøren.

- Får mye igjen

Christina Grythe, Jan Torp Pharo, Wenche Lassen Halvorsen og Berit Diedrichsen er blant vertene som jevnlig stiller opp for å gjøre en innsats ved helsetorget.

- Det gir meg veldig mye å være her. Selv om det er tungt å komme hit, gjør det godt å gå hjem igjen, sier Diedrichsen i Foreningen for kroniske smertepasienter.

Noen ganger tar vertene selv kontakt med folk, andre ganger kommer henvendelsene direkte til de som betjener helsetorget.
- Vi lærer oss å se an folk litt, og om det er noe vi kan hjelpe med. Det kan være alt fra å lytte til hva de har å si, til å finne informasjon. Dessuten vises det ikke på statistikken hvor mange smil og hei vi har delt ut. Bare det å bli sett, kan gjøre en stor forskjell for mange, sier Grythe.

Helsetorgvertene hjelper til med langt mer enn sin egen brukerorganisasjon, til å finne informasjon om det folk måtte lure på. Helsetorget har både informasjonsmateriell tilgjengelig, oversikt over kontaktpersoner i brukerorganisasjoner, og mulighet til å vise hvordan opplysninger kan letes fram på PC.

På sykehusets nettside ligger det mer informasjon om tjenesten samt hvilke brukerorganisasjoner som er tilgjengelig: https://sykehuset-ostfold.no/rettigheter/brukermedvirkning/helsetorget

​Helsetorget

​•Møteplass for pasienter, pårørende, besøkende og helsepersonell


•Helsetorget er et samarbeid mellom brukerorganisasjonene i Østfold og lærings- og mestringssenteret i sykehuset


•Betjenes to faste dager per uke: Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00


•Helsetorget er plassert i vestibylen ved siden av kaféen, og er tilgjengelig hele døgnet. Alle besøkende kan benytte stasjonære PC-er til internettsøk, samt finne informasjonsbrosjyrer fra brukerorganisasjoner