Kartlegger smerte hos intensivpasienter

Mange intensivpasienter opplever smerte. Samtidig kan det være vanskelig å vurdere smertene hos disse pasientene da mange ikke kan fortelle hvordan de har det. Intensivsykepleier Brita Fosser Olsen som har utarbeidet en detaljert fremgangsmåte for kartlegging av smerte, tar nå doktorgrad.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 30.10.2017
Intensivsykepleier Brita Fosser Olsen
Brita Fosser Olsen tar doktorgrad på smertevurdering av intensivpasienter. Foto: Sykehuset Østfold

​Brita Fosser Olsen som har master i klinisk sykepleievitenskap, har jobbet som intensivsykepleier i Sykehuset Østfold i 17 år. Nå forbereder hun seg til å disputere ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.


Tirsdag 31. oktober skal hun forsvare doktorgradsavhandlingen sin om temaet smertevurdering av intensivpasienter. Sammen med medarbeidere har hun utviklet en algoritme, en detaljert fremgangsmåte, som veileder sykepleiere i å vurdere og behandle smerte hos voksne intensivpasienter også når de selv ikke kan gi uttrykk for smerte. Årsaker til at pasientene ikke kan uttrykke seg kan være respiratorbehandling, medikamenter eller redusert bevissthet.

Sammenlikner observasjoner

- Det er mye fokus på smerte og smertelindring, og det er et vanskelig felt. Det var da jeg tok master at jeg satt meg inn i dette med smertevurdering av pasienter som ikke kan uttrykke seg selv, så doktorgradprosjektet mitt er egentlig en videreføring av dette arbeidet, sier Fosser Olsen.
Pasientene blir i dag bedt om å vurdere smerte på en skala fra 0 til 10.
- Når det gjelder de som ikke klarer å gi en slik tilbakemelding, bruker vi andre måter å sette en smertevurdering på. Vi ser på pasientens atferd slik som ansiktsuttrykk, bevegelser i armene, og samarbeid med respirator - altså om pasienten hoster eller puster imot respiratoren. Hvert av disse tre områdene poengsettes fra 1-4 poeng og resultatet av de tre observasjonene legges sammen til én smertescore, som indikerer om pasienten har lite, middels eller høy smerte, forklarer hun.

Kortere liggetid

Doktorgradsprosjektet er delt i tre, og i det siste delstudiet har Fosser Olsen sett på effekten av å benytte denne formen for smertevurdering systematisk gjennom hele intensivoppholdet til pasienter.

- Det vi så, var at respiratortid og liggetid og intensivavdelingen var kortere, og at smerte oftere ble dokumentert hos pasienter hvor fremgangsmåten for smertevurdering ble brukt, sier Fosser Olsen. 

Selve kartleggingen av pasienten tar ikke mer enn et cirka ett minutt. I løpet av 22 testuker har i underkant av 300 intensivpasienter på Sykehuset Østfold og Ullevål blitt vurdert på denne måten mens de har vært innlagt på intensiv. På bakgrunn av resultatene anbefaler hun å kartlegge regelmessig hos alle voksne intensivpasienter, og å innlemme kartleggingsverktøyet i klinisk praksis.

- Smertekartleggingsverktøy kunne blitt brukt mer, og av flere. Etter min mening bør alle pasienter bli smertevurdert minst én gang per vakt. På den måten får vi muligheten til å se utviklingen, om behandlingen har effekt og om pasienten blir bedre eller ikke.

Veiledere til avhandlingen har vært Morten Jacobsen i Sykehuset Østfold Kalnes, Berit Taraldsen Valeberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Tone Rustøen ved Oslo Universitetssykehus.
- Alle sykepleierne på avdelingene som har brukt dette verktøyet, er også viktige. Uten dem hadde det ikke blitt noen doktorgrad på det her, sier Fosser Olsen.

- Morsomt å forske

Forskningen har gitt mersmak.
- Jeg synes det er veldig morsomt å forske, og jeg har allerede noen videre planer. Dessuten er jeg opptatt av å få opp prosenten på sykepleiere som forsker. Det er så mange flinke fagsykepleiere i Sykehuset Østfold, som har master. Det er viktig å støtte opp om at også denne gruppen bør forske mer, og det tror jeg kommer, sier Fosser Olsen.

Fakta

•Brita Fosser Olsen (f. 1974)
•Intensivsykepleier med master i klinisk sykepleievitenskap
•Jobbet ved Sykehuset Østfold siden 2000
•Forsvarer sin doktorgradsavhandling "Development and evulation of a systematic pain management algorithmfor patient in intensive care units" på Universitetet i Oslo 31. oktober