Kan måtte dele rom

Antall fødestuer har økt fra åtte til ni etter at sykehuset flyttet til Kalnes, men det er færre barselrom. - For å ha kapasitet til å ta imot de fødende i sommer har sykehuset nå gjort om fire av de største barselrommene til dobbeltrom. Dette er beklagelig, og vi jobber med løsninger for å øke romkapasiteten, sier klinikksjef Eirin Paulsen.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Eirin Paulsen og Katrine Sjøborg
Eirin Paulsen og Katrine Sjøborg

Målet er at alle skal få enerom i sykehuset. Men siden det er flere som ønsker å føde på Kalnes og antall barselsenger er redusert, kan sykehuset risikere at avdelingen blir full. Sommeren er vanligvis en tid da mange nye østfoldinger kommer til verden, og det ser ut til at dette også gjelder i år.

Når kvinner som har født må dele rom, får det konsekvenser også for resten av familien.
- Vi ønsker å legge til rette for at den nye familien kan tilbringe så mye tid som mulig sammen etter fødsel, men hvis barselkvinnene må dele rom, vil det ikke være mulig for fedre og medmødre å overnatte, sier Paulsen.

Stadig flere ønsker å føde i det nye sykehuset, blant annet fordi sykehuset tilbyr lystgass.
- Vi er nødt til å prioritere kvinner fra vårt eget opptaksområde først. Derfor må vi si nei til flere kvinner fra nabofylker og fra Sverige, som ønsker å planlegge fødselen her. Men vi tar selvfølgelig imot alle som trenger øyeblikkelig hjelp, sier hun.

Mange kvinner har allerede født i den nye avdelingen.
- Fra vi flyttet til Kalnes i november i fjor har vi tatt imot 1943 barn, hvorav 70 av disse barna er tvillinger. Det er født hele 1018 gutter og 925 jenter, sier seksjonsoverlege Katrine Sjøborg.