Kan få viktig behandling hjemme

Stadig flere pasienter får langvarig intravenøs behandling via et sentralt venekateter. Nye katetre gjør at pasienter kan få reise hjem fra sykehuset tidligere, og kan fortsette med viktig behandling hjemme.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.06.2017
Andreas Engen, Ellen Lunde, Rolf Sunde og Glenn Hansen
F.v. Andreas Engen, Ellen Lunde, Rolf Sunde og Glenn Hansen.

Pasienter som trenger intravenøs behandling, kan for eksempel være kreftpasienter, pasienter som er operert i mage/tarm eller pasienter med langvarige infeksjoner. Pasientene kan få både medikamenter, væske, ernæring og blod via venekateteret.

Stor utvikling

Operasjonsavdelingen og avdeling for anestesileger har i mange år bistått alle avdelinger ved sykehuset med å legge inn venekateter, men tidligere var det få valgmuligheter når en pasient hadde behov for å få intravenøs behandling via et venekateter.

- Vi bruker fortsatt både sentralt venekateter og perifere venekanyler. Disse fungerer godt dersom pasientene ikke har behov for langvarig behandling. Men vi har også tatt i bruk PICC-line kateter (Periferally Inserted Central Catheter). Dette er et tynt sentralt venekateter som legges inn via en perifer vene på overarmen, og med spissen beliggende i den store venen som fører til hjertet. I motsetning til de andre venekatetrene, kan PICC-line kateteret bli liggende inntil et år, og gjør at pasienter slipper å stadig bli stukket på nytt for å skifte venekanyle, sier anestesisykepleier Ellen Lunde.

En god plan

Skifte av venekanyle kan være en stor plage for pasientene, og med varigheten av intravenøs behandling øker vanskeligheten med å finne nye, gode vener idet venene «blir oppbrukt».

- Det er viktig at det legges en god plan for behandlingen. Hva er best for akkurat denne pasienten? Dersom vi vet at pasienten kommer til å trenge behandling over lengre tid, er det bedre å legge inn et kateter som kan brukes lenge, med en gang, sier Andreas Engen, lege i spesialisering anestesi.

Viktig oppfølging

Etterspørselen etter venøse tilganger øker stadig og beskrives ofte nå som en forutsetning for at pasienter som har behov for kontinuerlig intravenøs behandling, kan bli skrevet ut fra sykehuset. Økende antall kateterinnleggelser generer naturlig nok også flere henvendelser med kateterrelaterte spørsmål, både innenfra og utenfra sykehus. En viktig suksessfaktor er at venekateteret stelles korrekt. Det betyr at både pasienter, sykepleiere internt i sykehuset, og sykepleiere som følger opp pasienter i kommunehelsetjenesten, må få opplæring.

- I utgangspunktet er anestesiens hovedoppgave i sykehuset å bedøve pasienter som skal opereres. Nå bruker vi også stadig mer tid og ressurser på å legge inn venekateter og å følge opp pasientene. Spesielt ser vi en økning i antall pasienter med PICC-line katetre. Men vi er ikke i tvil om at dette er en god investering. Mange pasienter som er innlagt, kan få reise hjem tidligere og kan fortsette behandlingen hjemme, og pasientene spares for mange nålestikk, sier anestesisykepleier Glenn Hansen.

Spesialiserte sykepleiere

Mens sentrale venekatetre kun legges av anestesileger, er det nå seks anestesisykepleiere som har spesialisert seg på å legge inn PICC-line katetre.

- Dette er en god avlastning for oss. At vi er flere som nå kan legge inn PICC-line katetre, gjør det mulig for oss å bistå flere pasienter, sier Andreas Engen.

 

Flere valgmuligheter

Både varighet av behandling og hva slags behandling pasienten trenger, er avgjørende for hvilke venøse tilganger som velges.

Perifere venekanyler (PVK)
Tradisjonelle perifere venekanyler (PVK) er enkle, billige og kan benyttes til kortvarig intravenøs behandling med ikke-kar-irriterende medikamenter og væsker. En PVK må skiftes regelmessig, og en anbefaling er at de bør skiftes ut og plasseres et annet sted etter 72 til 96 timer.

Midline perifere katetre
Midline perifere katetre legges inn på pasientens overarm. De er omkring 20 cm lange, og enden på kateteret går ikke helt frem til de sentrale venene i brystkassen. Midline katetre benyttes for venøs tilgang opp til 4 (6) ukers varighet.

PICC-line katetre
PICC-line er sentrale venekatetre som legges inn på pasientens overarm, ved hjelp av ultralyd. Kateteret ender i en stor vene midt i brystet. Ved Sykehuset Østfold kontrolleres alle PICC-line katetre med røntgen for å sikre at de er korrekt plassert. PICC-line kateteret kan bli liggende inntil et år.

Sentrale venekatetre (SVK)
Mens PICC-line og Midline er relativt nye i Norge, har sentralt venekateter (SVK) vært i utstrakt bruk i mange år. Sentralt venekateter brukes til infusjon av væske og medikamenter som virker sterkt irriterende på karveggen i vanlige vener, innenfor intensivmedisinen når man har behov for mange sentrale og sikre veneinnganger, og til måling av sentralt venetrykk. SVK legges vanligvis inn via innstikk i en stor vene i halsen eller brystet. Et SVK kan i utgangspunktet ligge opptil 4 uker.

Veneport
Er et SVK som legges inn på halsen, men som ligger under huden ned på brystkassen hvor det legges inn en «port». Denne porten kan ligge i lang tid og brukes ved behov ved hjelp av en spesialnål inn i kammeret.  Velegnet til for eksempel cellegiftkurer. VAP legges inn som en kirurgisk prosedyre under gjennomlysning. I Sykehuset Østfold gjøres dette i øyeblikket av karkirurgene i Moss.