Kalnes med nytt stempel som mor-/barn-vennlig

Sykehuset Østfold er tilbake på listen over sykehus med gode rutiner for oppfølging av mor og barn etter fødsel. – Hver og en på avdelingen har gjort en enestående jobb, og vi har hatt kontinuerlig fokus på å forbedre oss, sier føde-barselavdelingen på Kalnes.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 16.01.2020
Sykepleiere med baby
Seksjonsleder Anika Knutsson og fagbarnepleier Emilie Frøid Grønmyr med lille Olea (3 dager).

​Mor-/barn-vennlig-standarden er basert på retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF), og målet er å fremme amming. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for amming som vurderer hvilke sykehus som tilfredsstiller kravene for å godkjennes som «mor-/barn-vennlig».

 – I utgangspunktet fikk ikke Sykehuset Østfold godkjennelse i 2016, da de hadde for mange punkter som måtte ryddes opp i. Etter flyttingen til Kalnes har man villet vente med en ny evaluering. Nå er denne gjennomført, og vi ser at det er gjort en kjempejobb. Derfor får sykehuset nå ny godkjenning, sier jordmor Anette S. Huitfeldt ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, til Dagens Medisin.

Mindre bruk av morsmelkerstatning

Evalueringen ble gjennomført i oktober 2019, og inkluderer både registrering av helsepersonell, samt en spørreundersøkelse blant mødre. 228 barn ble registrert på sykehuset i løpet av perioden. Sykehuset Østfold har i særlig grad har gjort forbedringer i forhold til bruk av morsmelkerstatning:

• 40 % av alle barna fikk morsmelkerstatning under oppholdet på sykehus i 2016. I 2019-evalueringen var dette redusert til 23 %.
• 74 % av barna som ble tatt med planlagt keisersnitt fikk morsmelkerstatning i 2016, mot 64 % i 2019.

Det er viktig at bruk av morsmelkerstatning skal være medisinsk begrunnet, og ikke bare gis for eksempel fordi barnet er urolig.

– Tallene viser en stor forbedring. Men samtidig ser vi at det er viktig at sykehuset jobber med å få på plass et bedre samarbeid mellom fødeavdelingen og operasjonsstuen ved keisersnitt, slik at barnet kan komme til brystet innen en time etter fødselen, sier Huitfeldt.

Sykepleiere med baby


134 mødre har også besvart spørreundersøkelsen om oppholdet på Sykehuset Østfold, og 98 % av disse har gitt positive tilbakemeldinger. 

 – Det er alltid noen som vil oppleve at de får ulik informasjon fra flere hold, eller at det er travelt i perioder, men overordnet sett ser vi at mødrene får god informasjon på sykehuset.

Fellesundervisning og fagdag

Føde-barselavdelingen på Sykehuset Østfold er godt fornøyde med å ha fått ny godkjenning som mor-/barnvennlig.
– Hver og en på avdelingen har gjort en enestående jobb, og vi har hatt kontinuerlig fokus på å forbedre oss, sier seksjonsleder Anika Knutsson og fagbarnepleier Emilie Frøid Grønmyr.

Føde-barselavdelingen blant annet har startet opp med fellesundervisning i amming, i tillegg til en-til-en -undervisning for å sikre at alle foreldre får lik, viktig og korrekt informasjon. Det blir også satt av tid til å holde fagdag for jordmødre og barnepleiere hver sjette uke, samt avdelingen deler ut tubetopper /bæresal til alle foreldre for å fremme hud-mot-hudkontakt.

 - Vi kommer til å fortsette med disse tiltakene for å opprettholde kunnskap og ha fokus på faget til enhver tid, sier Frøid Grønmyr, og tilføyer:
– Statistikken viser at det er nødvendig at alle medarbeidere har samme kunnskap om de nasjonale retningslinjene, og at økt kunnskap gir økt motivasjon til å hjelpe mødrene til å amme.

Viktig med samarbeid

Føde-barselvdelingen forteller videre at det jobbes med utfordringene med å få mor og barn sammen etter planlagte keisersnitt.
– Vi skal forsøke å få til at barnet skal få komme på mors bryst på operasjonsstuen. Det også viktig med samarbeid med dem som jobber på operasjonsstuene for å få dette til. Vi opplever at de også anser dette som viktig, avslutter Emilie Frøid Grønmyr. 

Norske sykehus har kunnet oppnå godkjenning som mor-/barn-vennlig siden starten av 90-tallet. 38 av de til sammen 45 sykehusene med fødeenheter i Norge er godkjente som mor-/barn-vennlige per i dag. To sykehus som kun har barselavdeling, har også en slik godkjenning.