Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfold

Just Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld.

Bjørn Hødal
Publisert 23.04.2018

- Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tiden har dreid mot meg som leder. Jeg ser at SØ ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press. Sykehuset har de siste ukene vist en positiv beleggsutvikling. Det er viktig at sykehuset nå får ro til å fokusere på gjennomføringen av de siste oppgavene som skal på plass før Vestby kommune blir en del av opptaksområdet 2. mai i år. Ut fra en totalbetraktning ser jeg det derfor som best for Sykehuset Østfold at jeg i samråd med styreleder trer ut av min stilling nå, sier Just Ebbesen.

- Administrerende direktør Just Ebbesen har i samråd med meg valgt å tre ut av sin stilling 24. april 2018. Jeg har stor respekt for vurderingen som Ebbesen har gjort, og vil på vegne av styret takke han for den gode jobben han har gjort for sykehuset og innbyggerne i Østfold i 9 år. Han har i denne perioden ledet organisasjonen gjennom en stor og viktig endringsprosess som byggingen av et nytt sykehus representerer. Han har også ledet en vellykket innflytting i nytt bygg. Just Ebbesen har vært en drivkraft for innovasjon og ny teknologi som gjør at sykehuset ligger langt fremme i europeisk målestokk. Han har arbeidet godt og systematisk for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og sykehuset vil fremover fortsette dette arbeidet. Ebbesen har alltid vært lojal til de oppdragene sykehuset har fått fra styret og eier. Jeg håper norsk helsevesen vil få glede av hans arbeidskapasitet og evne til nytenkning i mange år fremover, sier styreleder i Sykehuset Østfold Marianne Fålun.

Just Ebbesen har vært administrerende direktør siden våren 2009.

- Jeg vil takke mine medarbeidere for ni flotte og særdeles spennende år som direktør i SØ. Jeg er stolt av hva organisasjonen har fått til. Dette gjelder ikke bare en vellykket flytting og etablering av helt ny sykehusstruktur, men vel så mye en spennende reise innen fagutvikling, forskning, åpenhet, pasientsikkerhet, teknologi og IKT. I tillegg behandler vi nå svært mange fler østfoldinger, og med vesentlig bedret kvalitet i behandlingen, enn for noen år siden, sier Ebbesen.

- Jeg er sikker på at den flotte gruppen av medarbeidere i SØ vil få til det som må gjøres, det har organisasjonen vist at de har klart de siste årene. Jeg ønsker alle gode medarbeidere lykke til med ferden videre, og vil som bosatt i Østfold selvfølgelig alltid ha en interesse for at SØ utvikler seg videre til beste for pasienter, pårørende og befolkningen, sier Ebbesen.

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ble i ekstraordinært styremøte søndag kveld konstituert som administrerende direktør i Sykehuset Østfold fra 25. april 2018.