Jobber for å få ned ventetidene

I løpet av fire ekstra timer hver tirsdag, kan legene i øre-nese-halsavdelingen undersøke rundt 50 pasienter som har ventet lenge på sin første time.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.07.2024
Sist oppdatert 11.07.2024
En mann som står i et rom
Overlege Petter Flåskjer er en av legene som stiller opp for å redusere ventetidene i øre-nese-halsavdelingen.

Øre-nese-hals poliklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes utreder og behandler øre-nese-halslidelser etter henvisning fra fastleger og avtalespesialister.

- Vi har dessverre lange ventelister. At vi setter opp ekstra timer etter vanlig arbeidstid, er et viktig tiltak for at flere kan få raskere hjelp, sier overlege Petter Flåskjer i øre-nese-hals avdelingen.

Det er stor aktivitet i øre-nese-halsavdelingen på dagtid, og hvert undersøkelsesrom er i bruk. Når normal åpningstid er over, står nå tre-fire leger klare til å ta imot pasienter hver tirsdag.

Hver lege kan undersøke tre pasienter i timen. Det vil si at de ta imot rundt 50 pasienter i løpet av de fire timene.

Belastende å vente

De ekstra timene er forbeholdt nyhenviste pasienter som har ventet lenger enn de skal. 
- Som i alle andre avdelinger i sykehuset, må vi prioritere de pasientene som det haster mest med. Trenger en pasient hjelp raskt, vil han eller hun selvfølgelig få det. Men vi har mange pasienter det ikke haster med, men det betyr ikke at ventetiden ikke er belastende, sier han.

Pasienter som må vente kan være pasienter med nesetetthet, halsplager eller problemer med hørsel.
- Disse plagene kan ha stor betydning for pasientens livskvalitet. Pasientene blir også stadig mer bevisste at de har rett på behandling innen en viss frist. Målet med at vi setter opp ekstra timer, er at vi skal komme ajour med ventelistene, sier han.

Frivillig ordning

Planen er foreløpig å opprettholde ordningen på tirsdager ut året. Og avdelingen tar ikke pause selv om det er sommer.
- Å jobbe ekstra på tirdagene, er en frivillig ordning for legene. Og vi er flere leger som gjerne trår til for at vi skal kunne få ned ventetidene for pasientene, sier han.

Bevilgning fra regjeringen

Gjennom ventetidsløftet har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre lovet 2 milliarder kroner til norske sykehus for å få ned ventetidene. For Sykehuset Østfold betyr det en bevilgning på 20,8 millioner kroner som et engangsbeløp.

En mann som smiler til kameraet
Andreas Stensvold

- Vi er glade for tilskuddet fra regjeringen, og vi må bruke disse engangspengene klokt. Ekstra poliklinikk i øre-nese-halsavdelingen, er at godt eksempel på et tiltak som gir stor gevinst for en pasientgruppe, sier konstituert fagdirektør Andreas Stensvold.

Setter inn mange tiltak

Å få ned ventetidene er et av de viktigste satsingsområdene i sykehuset. Noen av tiltakene som settes inn, skal gi effekt på kort sikt slik som å tilby ekstra lønn for å ta poliklinikk, bruke andre behandlere i større grad og kjøpe tjenester fra Helse Sør-Øst.

- Vi vil også sette inn ressurser for å rydde i ventelister både på øre-nese-hals, gastrokirurgi og andre fagområder. Det er også viktig at vi har god oversikt over bruken av undersøkelses- og behandlingsrom. Det er trangt om plassen både i sykehuset på Kalnes og i sykehuset i Moss, så vi må være sikre på at alle rom blir utnyttet maksimalt, forteller Stensvold.

Andre tiltak vil gi effekt på noe lengre sikt. Det kan være å investere i kompetanse og utdanne egne spesialister, bygge om rom og investere i nytt og mer effektivt utstyr.

- Det ligger også i arbeidet med ventetidsløftet å intensivere arbeidet med allerede pågående prosjekter som brukerstyrt poliklinikk, øke antall video- eller telefonkonsultasjoner og ikke minst satse enda mer på oppgavedeling, forteller Stensvold.