Inviterer til gratis kurs

Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. - Dette skal være et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsmedisin, KAD-leger og fastleger, sier initiativtaker Astrid Eri-Montsma. 15. september er den første av seks samlinger.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 08.09.2022
Sist oppdatert 29.11.2022
Bilde av Astrid Eri-Montsma
Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef i geriatrisk og endokrinologisk avdeling i Sykehuset Østfold, er initiativtaker til forum for sykehjemsmedisin.

Det finnes også et etablert nettverk for sykehjemsleger og fastleger i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Statsforvalteren i Oslo/Viken.​​

- Vi ønsker at disse to nettverkene skal utfylle hverandre, slik at tilbudet til dere i primærhelsetjenesten blir best mulig. Vi vil derfor ha tett dialog om det faglige programmet i begge nettverkene, opplyser rådgiver Karen Kvale Saugestad i seksjon utdanning.

Ambisjonene er å gjennomføre seks samlinger av to timer i året. Disse holdes i Sykehuset Østfolds lokaler. Det er planlagt tre samlinger høsten 2022, og seks samlinger i 2023.

Påmelding til de ulike samlingene gjøres via Samnet.

Det er også opprettet en egen ressursside for forumet på Kompetansebroen Østfold. Her vil det fortløpende legges ut informasjon om forumet, tema for de ulike samlingene, årshjul, faglige ressurser med mer.

Spørsmål rundt Forum for sykehjemsmedisin kan rettes til Karen Kvale Saugestad (karen.saugestad@so-hf.no) eller Martine Hemstad Lyslid (martine.hemstad.lyslid@so-hf.no )

Det blir enkel servering under samlingen, og først ut er temaet "Urinveiene og nyresvikt" ved overlege Willibrord Klein i urologisk seksjon.​