Internasjonal heder for bruk av moderne IKT-løsninger

- Det viktigste med de moderne datasystemene vi har i Sykehuset Østfold, er at de skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.06.2022
Sist oppdatert 16.08.2022
Tildeling av diplom
Fra venstre John Rayner, Regional Director – EMEA HIMSS, Hans Martin Hovengen, direktør for teknologi og e-helse SØ, Helge Stene-Johansen, fagdirektør SØ, Asbjørn Elgen, medisinsk fagsjef IKT SØ og Toni Laracue, Senior Vice President, HIMSS Analytics

For fem år siden ble Sykehuset Østfold som det første sykehuset i Norge og ett av to sykehus i Norden, vurdert til å tilfredsstille nivå 6 på den anerkjente EMRAM-skalaen. Denne skalaen har fokus på pasientsikkerhet, men også bruk og sikkerhet i IKT-løsningene. Fokus er i økende grad knyttet til kvalitet og resultat av pasientbehandling, samt arbeid for å redusere risiko med bruk av IKT-løsninger i klinisk arbeid på sykehus. Et mål ved å bruke de moderne IKT-løsningene er å bli så papirløse som mulig.​

Under en reklassifisering i desember 2021 kom sykehuset like godt ut selv om kravene nå er skjerpet. IKT-løsninger som brukes i den kliniske hverdagen ble vist fram i praksis av leger og sykepleiere i flere avdelinger. 
- Vi er veldig stolte av at vi klarer å holde oss på samme høye nivå, til tross for skjerpede krav, sier Stene-Johansen. ​

Tildelt pris

15. juni i år ble sykehuset hedret av den internasjonale organisasjonen HIMSS (Health Information and Management Systems Society), som vurderer og rangerer sykehusenes bruk av moderne IKT systemløsninger i sine arbeidsprosesser.  Et diplom som bekrefter at sykehuset er på nivå seks ble delt ut under den europeiske helsekonferansen i Helsinki.

- Det ligger et godt lagarbeid bak arbeidet med å utvikle og ta i bruk gode IKT-løsninger, og vi har klart å nå målene vi satte oss. Og ekstra hyggelig er det selvfølgelig at SØ oppnår en slik anerkjennelse, sier fagdirektøren. 

Skala fra 0-7
HIMSS rangerer sykehusene på en skala fra 0-7, og kravene til de ulike nivåene økes jevnlig. For å komme opp på nivå seks må sykehusene i tillegg til de grunnleggende datasystemene, som elektronisk pasientjournal, ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for elektronisk kontroll og automatisk varsling. Blant annet «lukkede sløyfer» med elektronisk kontroll ved medisinadministrasjon, blodtransfusjon, blodprøver og administrering av morsmelk inngår i dette.

HIMSS roser blant annet Sykehuset Østfolds fokus på forståelse og kunnskap om arbeidsprosesser og IKT-verktøy hos ansatte, samt en meget god videreutvikling innen ulike løsninger for klinisk beslutningsstøtte.

- Gjennom reklassifiseringen har vi fått en veldig hyggelig anerkjennelse om at vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innen IKT-støtte til kliniske arbeidsprosesser har lykkes godt de siste årene. Det gir også en god motivasjon for å strekke oss enda lengre i årene fremover, i godt samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner, sier han.