Ingen snarveier til kartlegging av ryggsmerter

Ved ryggpoliklinikken i Moss undersøkes årlig over 2000 pasienter med ryggplager. - En god samtale og en grundig undersøkelse for å kartlegge pasientens plager og videre behandling, er den beste tilnærmingen, sier fysioterapeut Eivind Hasvik.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 09.04.2018
Sist oppdatert 31.05.2018
Fysioterapeut Eivind Hasvik
Fysioterapeut Eivind Hasvik ved ryggpoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss.

​Forskning fra Sykehuset Østfold viser at et kartleggingsskjema som skulle gjøre utredningen enklere, er dårlig egnet til formålet. Til tross for at dette skjemaet er mye brukt internasjonalt, er konklusjonen i forskningsprosjektet at det ikke kunne måle seg med en grundig undersøkelse.

Kartlegging av smerte

For å gjøre det enklere å diagnostisere og følge opp pasienter med såkalt nevropatisk smerte, ble det for noen år siden utviklet et spørreskjema - painDETECT - hvor pasienter selv kan krysse av for hvilke, og hvor sterke, symptomer de har.

Nevropatisk smerte defineres generelt som smerte etter en skade eller sykdom som påvirker selve nervesystemet, til forskjell fra smerte til hud, muskulatur, ledd eller liknende. Denne typen smerte skiller seg fra andre smertetyper og beskrives av mange som brennende, er ofte ledsaget av nummenhet og føleforstyrrelser, og kan for mange utløses sterkt av helt vanlig lett berøring. Nevropatisk smerte kan være vanskelig å diagnostisere, særlig for ikke-spesialister.

Skjemaet painDETECT var spesielt ment til å avdekke nevropatisk smerte blant pasienter med ryggplager. Det har vært benyttet i mange vitenskapelige studier, men det har vært stilt spørsmål om hvor treffsikkert det er, altså om pasienter som scorer høyt faktisk har nevropatisk smerte.

- Vi ønsket å undersøke dette nærmere i en gruppe pasienter med høy sannsynlighet for nevropatisk smerte, nemlig blant pasienter med utstrålende smerter til benet og skiveprolaps. Skiveprolaps er et brokk fra en mellomvirvelskive i ryggen som kan irritere nerve-vev. Til tross for at dette skjer i ryggen kan irritasjonen av nerven merkes som smerter nedover i benet, og kan også gi nedsatt følelse og kraft i benet, sier Hasvik. 39-åringen med master i smertevitenskap har jobbet ved ryggpoliklinikken i mange år, men er nå stipendiat på fulltid.

Undersøkt 50 pasienter

I samarbeid med Anne Julsrud Haugen, Lars Grøvle og Johannes Gjerstad, har han undersøkt 50 pasienter som var henvist til ryggpoliklinikken ved Sykehuset Østfold, og som alle hadde fått påvist skiveprolaps på MR-bilder. Pasientene gjennomgikk en omfattende og grundig testing, og fylte samtidig ut painDETECT-skjemaet.

Resultatene fra undersøkelsen viste at 44 av 50 pasienter oppfylte de offisielle kriteriene for nevropatisk smerte. painDETECT påviste imidlertid at kun 9 pasienter hadde nevropatisk smerte. Konklusjonen ble derfor at dette kartleggingsskjemaet er uegnet til å påvise nevropatisk smerte blant disse pasientene, og at skjemaet medfører høy risiko for feildiagnostisering.

- Vårt funn reiser også tvil om painDETECT er egnet for andre pasientgrupper hvor det er spørsmål om nevropatisk smerte, sier Hasvik. Han understreker at funnet ikke vil føre til noen endringer for pasienter i Sykehuset Østfold.
- Vi har alltid benyttet den samme gode undersøkelsen, men internasjonalt er painDETECT et av de mest brukte skjemaene på området, spesielt i forskning, men er også vanlig i klinikk. Dermed er funnet meget relevant og burde føre til mer reservasjon med tanke på bruken av skjemaet, sier Eivind Hasvik.

Hele den publiserte artikkelen er å finne på denne nettsiden: http://rdcu.be/IaUI