Informasjon om tidlig ultralyd

Sykehuset Østfold har kapasitetsutfordringer gjennom sommerferieavviklingen og må dessverre midlertidig stenge tilbudet om tidlig ultralyd som gjøres i svangerskapsuke 11 - 14. Endringen gjelder for gravide under 35 år.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.06.2023
hovedinngang Kalnes

Fra 1. juli til og med 31. august tilbyr vi tidlig ultralyd til gravide over 35 år og til gravide med medisinsk årsak der fosterdiagnostikk anses nødvendig.

Kapasiteten vurderes fortløpende, i tillegg til at vi er i kontakt med andre helseforetak om evt. bistand.

Alle gravide får tilbud om rutineultralyd i andre trimester, svangerskapsuke 18-20.

Vi er tilbake med tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide fra 1. september. 

De som er berørt av endringen i sommer, vil få brev fra sykehuset.