Influensavaksineringen er i gang

- Det kan jo hende vi ikke blir syke selv av smitte, men for andre kan det være alvorlig, sier kreftsykepleier Marianne Thorsen. Sammen med kollega Grethe Møller var hun blant medarbeiderne i Sykehuset Østfold som tok influensavaksine før helgen.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.10.2017
Marianne Thorsen og Grethe Møller
Kreftsykepleierne Marianne Thorsen og Grethe Møller synes det er viktig å ta influensavaksine, ikke bare for egen del - men for ikke å smitte pasienter eller andre. Foto: Sykehuset Østfold

​​- Å få influensa kan for noen bety liv eller død. Sammen med kollega Grethe Møller er Thorsen opptatt av at de som helsepersonell har et særlig ansvar, og vaksinerer seg hvert år.
- Det kan jo hende vi ikke blir syke selv av smitte, men for andre kan det være alvorlig.

Begge jobber i kreftavdelingen, og har lang erfaring med en gruppe pasienter som har dårlig immunforsvar etter sykdom eller behandling.
- De er spesielt utsatt, og det kan være pasienter som egentlig er friske av kreft eller som skal leve videre med sykdommen, men som rett og slett kan dø dersom de får influensa, sier Thorsen.

Selv er hun nøye på å ta vaksinen hvert år, men det var kanskje først etter at hun fikk svineinfluensa for noen år tilbake, at hun ble ekstra bevisst på det. 

I ukene fremover er det satt opp vaksinering på ulike steder i Sykehuset Østfold, som et tilbud og oppfordring til medarbeiderne om å ta vaksinen.
Grethe Møller har hatt vanlig influensa, og er ikke i tvil om at det er verdt et stikk for å unngå en ny runde.
- Når vi friske blir så dårlig av vanlig influensa, er det viktig å huske på hva dette kan bety for pasientene våre. Dessuten er det et veldig godt tilbud når vi enkelt kan vaksinere oss gratis på jobb, mener Møller.

- Kjempebra oppmøte

- Det har vært kjempebra oppmøte her i plenumssalen i dag, og det er gøy å se at stadig flere vaksinerer seg. Ingen går herfra uten å bli stukket, sier Tone A. Ringsrød i bedriftshelsetjenesten fornøyd. 180 medarbeidere tok vaksinen på den første vaksinasjonsdagen.

Tone A. Ringsrød i bedriftshelsetjenesten
Tone A. Ringsrød i bedriftshelsetjenesten. Foto: Sykehuset Østfold

- Når vi mobiliserer så mye som vi gjør nå, er vi veldig spent på hvor mange som kommer. Nytt i år er at vi også skal ut i døgnområdene, og dermed kommer vi nærmere medarbeidernes arbeidssted slik at det blir enklere og raskere å vaksinere seg, sier Ringsrød.

Sykehuset Østfold har tatt initiativet til en felles kampanje for influensavaksine, hvor også kommunene i Østfold er involvert. Ved siden av felles mobilisering, er det opprettet en egen influensaside på Sykehuset Østfolds internettside med informasjon om influensa, årets vaksine, risikogrupper, vaksinasjonssteder og tidspunkt.

Sekretær Trine Ringsrød ved overvåkningen vaksinerer seg for å unngå influensa.
Sekretær Trine Ringsrød ved overvåkningen vaksinerer seg for å unngå influensa. Foto: Sykehuset Østfold
 

Føre var

Allerede noen minutter etter at vaksineringen startet på Kalnes fredag morgen, var det godt med sykehusmedarbeidere i lokalene. Med flere fra bedriftshelsetjenesten på plass, gikk selve vaksineringen raskt unna.

- Jeg har aldri hatt influensa, men i år er det andre gang jeg tar influensavaksinen. Det er mye bedre enn å bli dårlig, sier sekretær Trine Ringsrød fra overvåkningen.
Lars Erik Svendsen fra teknisk avdeling er også sjelden syk, men valgte å ta influensavaksinen for aller første gang.
- Ja, men jeg er vel som mannfolk flest og blir skikkelig sjuk hvis jeg får noe også, spøker han.

Likevel, det er først og fremst av hensyn til andre, at Svendsen valgte å la seg stikke.

- Tidligere har jeg bare jobbet med maskiner, men arbeidshverdagen er ikke som før. Nå er vi som jobber i teknisk mye nærmere pasientene enn før, og selv om jeg ikke har direkte pasientkontakt, er vi inne på pasientrom. Da er det lurt å vaksinere seg, mener Svendsen.

Lars Erik Svendsen
Lars Erik Svendsen ved teknisk avdeling. Foto: Sykehuset Østfold
Badboni El-Safari, lege i spesialisering
Badboni El-Safar, lege i spesialisering ved overvåkningen i SØ. Foto: Sykehuset Østfold