Influensaen har meldt sin ankomst

Hittil i uke 51 har 47 pasienter testet positivt på influensa i sykehuset. Klinikk for medisin har iverksatt sin beredskapsplan for å møte influensaepidemien.

Bjørn Ragnar Hødal
Publisert 21.12.2016
En mann med briller
- Det er all grunn til å anta at vi får en stor pågang influensapasienter også i år, og de kommer tidlig denne sesongen. Derfor setter vi nå i verk en rekke tiltak for å sikre at pasientene blir godt ivaretatt, sier klinikkdirektør Einar Gløersen i klinikk for medisin.

Årets influensa viser seg å ikke være av den alvorligste typen, men det er stor sannsynlighet for at toppen kommer i romjulen.

Beredskapsplan for influensa

En arbeidsgruppe har de siste ukene jobbet frem tiltak i en beredskapsplan for å sørge for at sykehuset er best mulig forberedt. I arbeidsgruppen har det vært med representanter fra de berørte klinikkene, senter for laboratoriemedisin og samhandlingsavdelingen.

Se også Folkehelseinstituttets temaside om sesonginfluensa

- Hovedgrepet er å samle alle pasientene på infeksjonsavdelingen, og vi har funnet løsninger for å øke kapasiteten der. På denne måten kan vi isolere influensapasientene og redusere smitterisiko, sier Gløersen.

Økt kapasitet

Det planlegges for å åpne et ekstra sengetun om nødvendig. I tillegg vil det frigjøres kirurgiske senger til hjertepasientene som i dag har seks senger på døgnområde. Det arbeides også med å øke bemanningen.

I senter for laboratoriemedisin er det på plass utstyr for hurtigtesting og det planlegges for økt kapasitet for luftveispanel med henblikk på påvisning av influensa. Dette for å sikre rask diagnostikk.

God samhandling

- Et annet viktig grep er å ha god dialog med kommunehelsetjenesten for å sikre at det er de pasientene med behov for behandling på sykehuset, som kommer hit. Vi har allerede hatt flere møter med kommuneoverlegene hvor vi diskuterer når det er riktig å sende pasienten til sykehus, sier Gløersen.

Besøkstopp på fødeavdelingen og nyfødtintensiv

For å beskytte de små innføres det nå besøksstopp på fødeavdeling og nyfødtintensiv.

- Søsken, annen familie og venner må dessverre vente noen dager før de kan møte den nyfødte. Far eller medmor kan fortsatt være hos mor og barn, sier klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne og barn.
Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, må sykehuset forebygge smitte.
- Noe av det viktigste vi kan gjøre er å begrense at det kommer smitte inn i avdelingene, det er derfor vi innfører besøksstopp. Vi vil også be familiene om ikke å ta med nyfødte til vestibylen av samme årsak, sier Paulsen.
Besøksbegrensningene vil vare frem til 3. januar.

Sykehuset Østfold oppfordrer alle pasienter og besøkende å være ekstra nøye med håndhygiene. Det er utplassert håndrens i vestibylen og i alle behandlingsområder.

Oversikt over testresultater for Influensa A(H3) 7 fra senter for laboratoriemedisin

​Uke​Antall prøver​Positive
​47​98​7
​48​121​10
​49​184​40
​50​242​79
​51​121​47​Hittil man/tirs
​52