Ikke lenger VRE-utbrudd i sykehuset

Sykehuset Østfold har ikke hatt noen tilfeller som kan knyttes til utbruddet av vancomycinresistente enterokokker (VRE) de siste tre ukene, så vi anser utbruddet hos oss som avsluttet.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.03.2024
En stor bygning med parkeringsplass
Sykehuset Østfold Kalnes

- Vi har hatt et utbrudd av VRE i sykehuset som ble varslet i januar i år. Nå kan vi heldigvis si at utbruddet er over, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen. 

Enterokokker er en bakterie som tilhører vår normale tarmflora. Vancomycin resistente enterokokker (VRE) er ikke mer farlig enn andre tarmbakterier, men den er mer motstandsdyktig mot antibiotika og derfor noe mer krevende å behandle. 

Smittevernoverlegen understreker at selv om smitten sjelden gir alvorlige symptomer, er det svært viktig å reagere raskt.

- Ved et smitteutbrudd er det viktig å sette inn tiltak raskt, slik at VRE-smitten ikke spres i sykehuset. De pasientene som har fått påvist bakterien, har blitt isolert for å unngå at smitten videreføres til andre, sier Lervik Larsen. Totalt ble det påvist smitte hos 13 pasienter.

I sengepostene hvor det ble påvist smitte, ble det satt inn tiltak i form av forsterket renhold av rom, bad og senger, samt desinfeksjon av kontaktpunkter.

- Vi har også tatt prøver av alle pasienter i de sengepostene som ble skrevet ut til annen helseinstitusjon eller ble flyttet til andre avdelinger internt i sykehuset for å hindre videre smitte. I tillegg har vi tatt prøver av alle inneliggende pasienter på utbruddsavdelingene ukentlig. Vi kommer til å fortsette å screene inneliggende pasienter en periode framover for å fange opp sporadiske tilfeller og hindre videre smittespredning, sier hun.