Ikke lenger utbrudd av norovirus

Geriatrisk avdeling på Kalnes har ikke hatt noen flere tilfeller av norovirus (omgangssyke) de siste dagene. Det er nå åpnet for vanlig besøk i døgnområdet for akuttgeriatri.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.05.2024
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

Det ble innført besøksrestriksjoner i døgnområdet for akuttgeriatri, da flere pasienter og ansatte var smittet av norovirus tidligere denne uken.

Avdelingen iverksatte en rekke smitteverntiltak i samarbeid med smittevernavdelingen, og har unngått at smitten har spredd seg.