Ikke lenger krav om munnbind

Nå trenger du ikke lenger ta på deg munnbind når du skal inn i Sykehuset Østfold som pasient eller ledsager. Men hvis du har testet positivt på korona eller har luftveissymptomer, vil vi fortsatt at du bruker munnbind for å hindre smittespredning.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.04.2022
Helge Stene-Johansen
Fagdirektør Helge Stene-Johansen

- Pandemien er ikke helt over, og vi får fortsatt pasienter til sykehuset som trenger innleggelse på grunn av covid. Men det er færre som blir alvorlig syke nå. Derfor letter vi nå på smitteverntiltak også i sykehuset, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Fram til nå har det vært et krav om at alle pasienter og ledsagere skulle benytte munnbind i sykehusets fellesområder/ventesoner.

Nå er det ikke lenger et krav om at alle som kommer til sykehuset skal bruke munnbind. Men hvis du har time i sykehuset og har testet positivt på korona siste 5 dager eller har uavklarte luftveissymptomer, skal du kontakte avdelingen du skal til før timen, slik at smitteverntiltak skal iverksettes. Det er ikke nødvendig å utsette timen din, men du skal bruke munnbind og unngå å oppholde deg i fellesarealer.

Munnbind vil fortsatt være tilgjengelig for pasienter og besøkende som kommer til sykehuset.

Foreløpig beholder Sykehuset Østfold besøksrestriksjonene, og muligheten til å ha med ledsager/følge er inntil videre begrenset. Her finner du mer informasjon ​