I gang med fase 2 av prosjekt heltid

Sykehusets klare ønske er å få opp andelen heltid. Prosjekt heltid er nå i fase 2. Nå skal hovedfokus være på å prøve ut nye løsninger som er foreslått.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 06.07.2022
René Utgaard, Fiona Skjennem og Øyvind Moksness.
F.v. René Utgaard, foretakstillitsvalgt Fagforbundet, Fiona Skjennem, prosjektleder og Øyvind Moksness, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund.

​​Deltidsproblematikken er et kjent tema i helse- og omsorgssektoren. Å få turnuser til å gå opp, slik at avdelingene er fullt bemannet dag, kveld og natt, både hverdager og helger, er en stor utfordring.

I 2021 startet Sykehuset Østfold et eget prosjekt for å øke bruken av heltid. I prosjektet arbeider tillitsvalgte, hovedverneombud, ledere og medarbeidere fra flere klinikker med å kartlegge situasjonen i sykehuset og med å finne gode løsninger.

Viktig samarbeid

Prosjekt heltid er delt i to faser og vil vare i tre år.
- Dette er ingen quick fix. Utfordringene knyttet til å øke andelen heltidsstillinger er sammensatt, men vi håper og tror at vi finner løsninger som vil bedre situasjonen, sier Fiona Skjennem, prosjektleder for heltidsprosjektet. 

- Med dette prosjektet er Sykehuset Østfold i forkant av lovverket som kommer som vil styrke retten til heltid. Dette er et tydelig tegn på at sykehuset som arbeidsgiver mener dette er like viktig som vi som tillitsvalgte gjør, sier René Utgaard, foretakstillitsvalgt Fagforbundet.

Øyvind Moksness, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF) poengterer også at heltidsprosjektet er et viktig samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
- Prosjektet er viktig og vi håper det vil gi en reell mulighet for flere heltidsstillinger. Samarbeidet i prosjektgruppen er konstruktivt og vi har gode arbeidsgrupper, sier han.

De to fasene

Fase 1 av prosjekt heltid varte over ett år og hadde følgende mandat: 

  • Kartlegge, evaluere og forbedre eksisterende tiltak som fremmer heltid i sykehuset
  • Foreslå nye tiltak som fremme heltid samt foreslå forslag til praktisk utprøving av tiltakene
  • Fase 2 som skal vare i to år, skal ha hovedfokus på å prøve ut nye forslag.

Fase 2 omfatter følgende tiltak:  

  • Utarbeidelse av beregningsmodell for bemanning og heltid
  • Utprøving av overtallsbemanning i akuttmottak
  • Utprøving av 12,5 timers vakter i helg ved døgnområde pluss to helger i året
  • Følge opp forbedringstiltak iverksatt i fase 1
  • Utarbeidelse av veileder i utlysningstekst for ledere

Nye løsninger

Hovedfokus i fase 2 av prosjektet er å prøve ut nye løsninger.
- Selv om vi forbedrer løsningene vi har i dag, er vi også nødt til å tenke nytt og alternativt, sier Skjennem.

12,5 timers vakter i helg skal etter planen prøves ut i det nye døgnområdet som nå bygges i annen etasje i grønn sone i sykehuset på Kalnes.
- Vi er spent på hvordan denne løsningen blir tatt imot. Det er lange vakter, men det legges inn minimum 60 minutters pause i løpet av vakten. Medarbeiderne skal jobbe hver fjerde helg, pluss to helger i løpet av året, sier Skjennem.

Et annet tiltak er en ny beregningsmodell for bemanning og heltid på seksjonsnivå. Modellen skal gjøre det enklere å planlegge behovet for bemanning og er allerede tatt i bruk. Overtallsbemanning i akuttmottaket skal også prøves ut.

- Vi håper at løsningene vi prøver ut er vellykkede. Målet er å øke antall heltidsstillinger. Samtidig vet vi at mange ønsker å jobbe deltid av ulike årsaker. Det må også være rom for dette, sier Skjennem.

Dobling av kombinasjonsstillinger

I første fase har prosjektet kartlagt og evaluert eksisterende løsninger i sykehuset. Kombinasjonsstillinger er et av tiltakene sykehuset nå har lang erfaring med.

Det er et mål at så mange stillinger som mulig som lyses ut, skal være 100 prosent stillinger. Ofte velges kombinasjonsstillinger. Det vil si at man for eksempel jobber 75 prosent i en avdeling, og at resten av stillingen er et annet sted. 

- Det er viktig for medarbeiderne å ikke måtte forholde seg til mange ulike fagområder, så sant de ikke ønsker dette selv. Derfor prøver vi nå å tilby heltidstillinger hvor medarbeidere kun må forholde seg til to ulike døgnområder, og at fagområdene bør være beslektet. Og vi ser at interessen for denne arbeidsformen øker. Vi har doblet antall medarbeidere i heltidspoolen i bemanningsavdelingen, som nå teller omtrent 200 medarbeidere, sier Skjennem.

Enige om rammene

Andre typer kombinasjonsstillinger kan være delt stilling mellom døgnområde og poliklinikk i samme avdeling. I traineeprogrammet får også medarbeidere erfaring fra ulike avdelinger.

- Vi har vært skeptiske til kombinasjonsstillinger, men vi aksepterer at dette er et virkemiddel vi må se mer på. Samtidig er det viktig at vi prøver å finne løsninger som gir medarbeiderne mulighet til å jobbe heltid i én seksjon, sier Moksness.

Prosjektlederen er enig i at det er et klart mål at flere skal jobbe heltid på egen enhet.
- Men ofte er de gjeldende arbeidstidsordningene til hinder for det. Derfor er det viktig at vi er enige med NSF og fagforbundet om rammene når vi prøver ut nye løsninger som innebærer andre nye arbeidstidsordninger.