Hydroksyklorokin virker ikke ved covid-19

En studie ved Akershus universitetssykehus viser tydelig at malariamedisinen hydroksyklorokin ikke virker ved covid-19. Virusundersøkelsene av pasientene som var med i studien, ble gjort i Sykehuset Østfold. - Vi fant ingen forskjell i virusmengde hos pasientene som fikk hydroksyklorokin i tillegg til standard behandling, sier Christine Monceyron Jonassen, seniorforsker og professor II.

Publisert 21.10.2020
Sist oppdatert 22.09.2022
Christine Monceyron Jonassen og Anbjørg Rangberg
F.v. Christine Monceyron Jonassen, seniorforsker og professor II, og molekylærbiolog Anbjørg Rangberg ved analysemaskinen de har brukt for å undersøke mengden av virusets arvestoff.

​I studien ble 53 pasienter som ble lagt inn med covid-19 ved Ahus mellom 25. mars og 25. mai 2020 undersøkt. Pasientene ble tilfeldig delt i to grupper, der den ene fikk standard behandling etter vanlige retningslinjer, mens den andre ble gitt medikamentet hydroksyklorokin i sju dager i tillegg til standard behandling.

- Vi undersøkte mengden SARS-CoV-2 RNA, som er virusets arvestoff, i luftveisprøver fra pasienter som deltok i studien. Luftveisprøvene ble tatt fra pasientene annen hver dag i opptil 6 dager mens de var innlagt ved Ahus, sier Jonassen.

Målingene som ble utført ved senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold viste ingen forskjell mellom de to pasientgruppene.

På bakgrunn av resultatene ser forskerne bak studien ingen grunn til å fortsette behandling av covid-19-syke pasienter med hydroksyklorokin.

Les mer om studien på nettsiden til Ahus