Hvorfor blir pasienter brått forvirret?

Det er stor sannsynlighet for at det skyldes delirium. - Delirium forkommer hos opp mot en av tre akutt syke eldre i sykehus. Heldigvis er dette en tilstand vi har mulighet til å forebygge hvis vi er oppmerksomme, sier Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef i geriatrisk og endokrinologisk avdeling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.03.2022
Sist oppdatert 18.03.2022
Astrid Eri-Montsma
Verdens deliriumsdag 16. mars er en viktig dag å markere, mener avdelingssjef Astrid Eri-Montsma.

Mange blir motorisk urolige, rastløse og ønsker å forlate sykehuset. Andre blir passive, stille og døsige. Noen har skremmende hallusinasjoner eller vrangforestillinger. 

- Ofte kan vi som helsepersonell oppfatte disse pasientene som litt «plagsomme». Men den som er mest plaget, er pasienten selv, sier overlege i geriatri Pål Stenumgård i et foredrag som nå brukes i undervisning av helsepersonell i sykehuset.


Redusert hukommelse og problemer med å orientere seg, er også vanlige symptomer, og tilstanden feiltolkes ofte som demens. 
- I et sykehus har vi mange pasienter med delirium hver eneste dag, og det er et behov for økt kunnskap om tilstanden, sier Astrid Eri-Montsma.

Må finne årsaken

Delirium kan være symptom på alvorlig sykdom som krever akutt behandling, for eksempel lungebetennelse, blodforgiftning, hjerteinfarkt eller organsvikt. Tilstanden kan også utløses av for eksempel smerter, urinstopp, forstoppelse eller bivirkninger av medikamenter.

- Det er viktig å påvise årsakene til at pasienten har delirium, slik at vi kan gi rask og målrettet behandling. Samtidig bør vi korrigere andre risikofaktorer, som å seponere eller redusere ugunstige medisiner og legemidler som ikke livsnødvendige, sier avdelingssjefen.

Flere risikofaktorer

Delirium er en alvorlig tilstand som er forbundet med økt dødelighet, lengre liggetid, forverring av kognitiv funksjon og økt sannsynlighet for å trenge plass i institusjon etter sykehusinnleggelse.

Jo flere risikofaktorer som er tilstede, desto større sannsynlighet for at pasienten utvikler delirium.

Delirium kan forebygges. Det er derfor viktig å identifisere pasienter med risiko for delirium straks de kommer inn i sykehus. Høy alder, kognitiv svikt, alvorlig kronisk sykdom, tidligere hjerneslag og hoftebrudd er blant tilstandene som bør få varsellampen til å lyse.

Viktige miljøtiltak

For pasienter som har delirium er det viktig å gjøre hva vi kan for å skape en beroligende atmosfære.
- Pasientene må så langt det er mulig få enerom, hvor det er mulig å ha det lyst om dagen, og stille og mørkt om natten. Det er også viktig at vi hjelper pasientene med gjentatt realitetsorientering, på en vennlig og kortfattet måte, og aller helst lar dem ha få ansatte å forholde seg til, sier Eri-Montsma.

Pasienter med hyperaktivt delirium bør skjermes for inntrykk og støy, men pasienter med hypoaktivt delirium, som er passive og stille, bør aktiviseres mer.

Ta symptomer på alvor

Delirium kommer raskt og går vanligvis over i løpet av få dager, når man har fått behandlet den underliggende årsaken.
- Men selv ved et kortvarig tilfelle øker risikoen for forsinket medisinsk behandling, komplikasjoner under sykehusoppholdet, fall og skader. Derfor er det viktig at tilstanden tas på alvor så snart som mulig hvis en pasient har symptomer som kan tyde på delirium, sier hun.