Hvordan roe ned en urolig pasient?

Og hvordan klare å beholde roen når du selv kanskje blir redd? Denne situasjonen trener medarbeiderne i psykisk helsevern på i simulering- og ferdighetssenteret på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Simone Wiese
Simone Wiese i rommet som brukes under simuleringen i Sykehuset Østfold Kalnes.

​Det kan være mange grunner til at pasienter er urolige. Flere sliter med vrangforestillinger, angst eller psykoser.
- I noen situasjoner kan pasientene bli redde og vil forsvare seg. Det kan være at de tror at vi som jobber her ikke vil dem noe godt, de kan bli engstelige fordi de ikke forstår hva som skjer, eller fordi de hører stemmer. Slike situasjoner er vanskelige for både pasienter og medarbeiderne å stå i, men når vi øver på egen stresshåndtering, kan vi møte pasienten på en roligere måte, sier Simone Wiese, som er spesialutdannet vernepleier og koordinerer treningen.

Øver sammen

Siden mars i år har 100 medarbeidere fra psykisk helsevern vært i simulering- og ferdighetssenteret i sykehuset på Kalnes, for å lære.
- Tilbakemeldingene er at treningen oppfattes som svært nyttig og lærerik, sier Wiese.

Både sykepleiere, vernepleiere og assistenter som arbeider i de ulike døgnområdene i psykisk helsevern på Kalnes, skal gjennom simuleringen. På Kalnes er det ti ulike seksjoner som behandler forskjellige pasientgrupper. Under treningen er det fem medarbeidere fra ulike seksjoner som øver sammen.

- Felles for oss som jobber i psykisk helsevern på Kalnes, er at vi møter mennesker i en krisesituasjon; mennesker som er dårlige. Og når alarmen går, løper vi til for å hjelpe hverandre, på tvers av seksjoner og etasjer. Gjennom å trene sammen, blir vi kjent med de samme rutinene og ikke minst blir vi bedre kjent med hverandre, sier Wiese.

Viktige minutter

Selve øvelsen i simuleringssenteret varer bare noen minutter. Noen medarbeidere er trent til å spille urolige pasienter. De andre fem i rommet filmes mens de prøver å roe ned situasjonen.
- Vi bruker mye tid på evaluering av scenarioet, vi analyserer hendelsesforløpet og hva som ble gjort. Hvordan var kommunikasjonen deltakerne imellom og med pasienten? Hvordan plasserte man seg i rommet, hva ble gjort for å roe situasjonen og hvordan løste man situasjonen som et team?

Når medarbeiderne jobber med pasienter som er svært urolige, kan det være at de fysisk må inn og ta kontroll slik at pasienten ikke skader seg selv eller andre.
- I en slik situasjon er det vesentlig at personalet har ferdigheter og er trent til å takle slike situasjoner.  Målet er likevel at personalet skal være best i forkant av en slik situasjon, og alltid gå for minste inngreps prinsipp og minst mulig bruk av tvang og makt, sier Wiese.

Mange muligheter

Opplæring av instruktører har foregått i Oslo universitetssykehus, og per i dag har Sykehuset Østfold 14 instruktører som kan trene med medarbeidere. Foreløpig er det situasjonen med urolig pasient alle skal øve på, men simuleringen kan brukes på flere måter. Blant annet blir det også brukt for å trene på krevende familiesamtaler.