Hvordan går det på Kalnes

En arbeidsgruppe ledet av fagdirektør Helge Stene-Johansen gjennomfører nå fokusgruppeintervjuer av medarbeidere for å finne ut hvordan ting fungerer ett år etter at psykisk helsevern og et halvt år etter at resten av somatikken flyttet inn på Kalnes. - Hele 2016, og sikkert også deler av 2017, må vi optimalisere både arbeidsprosesser, tekniske løsninger og konseptet. Det er derfor viktig å foreta en status etter å ha brukt det nye sykehuset en tid, for å se hva vi må justere eller endre på, sier fagdirektør Stene-Johansen.

Nina C. Bjerke, Bjørn Hødal
Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Bilde av fokusgruppe

En viktig del av arbeidet er en pasientundersøkelse på døgnområdene.

- Medarbeidere fra avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet skal besøke døgnområder, og stille aktuelle pasienter spørsmål om hvor fornøyde de er med pasientrom, mat, servering, renhold og informasjon, sier Stene-Johansen.

Arbeidsgruppen består av deltakere fra enhet for utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet, psykisk helsevern, HR, Facility Management, teknisk og klinisk virksomhet. Gruppen skal utarbeide metodikken for undersøkelsen, gjennomføre intervjuene og foreta analysen etterpå. 

- Etter ett års drift vil det bli gjennomført en mer grundig og bredere evaluering, sier Stene-Johansen.

Dette skal vurderes

Hovedområdene som skal vurderes for å få et best mulig oversiktsbilde er:

• Lokasjon (enerom, arbeidsstasjoner, ventesoner, garderober)

• Arbeidsprosesser (sengtun-konsept, legemiddelhåndtering, buffet/mathåndtering, desentralisert prøvetaking)

• IKT/telefoni (telefoni, meldingsvarsler, elektronisk tavle, etiketteskrivere, sikker print, elektronisk tavle)

• Service/støttefunksjoner (buffet, portør, renhold, servicemedarbeider/vareforsyning)

• Arbeidsmiljø/trivsel/sikkerhet

• Samhandling/kommunikasjon

• Integrasjon psykiatri og somatikk

Har du innspill til Sykehuset Østfold?

Lytteposten er en kanal der pasienter og pårørende kan gi tilbakemeldinger og innspill til sykehuset. Vi vil veldig gjerne høre fra deg!