Hva vet du om delirium?

Visste du at en av fire eldre sykehuspasienter rammes av delirium eller akutt forvirring? Alle kan få delirium, og det er viktig å øke kompetansen om tilstanden. 17. mars markeres verdens deliriumdag.

Publisert 17.03.2021
Astrid Eri-Montsma
Astrid Eri-Montsma

​Delirium, akutt forvirringstiltand, er en rask nedsettelse av hjernens funksjoner. Det innebærer en redusert evne til å konsentrere seg, søvnighet, agitasjon, hallusinasjoner eller endrede oppfatninger. 

Sykdom, skader som et brukket bein etter fall, kirurgi eller medisiner, forårsake delirium. Tilstanden kan ramme alle, men høy alder og demens øker sjansen.

- I motsetning til demens som utvikler seg langsomt over tid, er delirium noe som kan utvikles i løpet av dager eller timer. Derfor er det viktig med kunnskap for å kunne forebygge. Selv om delirium er forbigående, kan den ha store konsekvenser, sier avdelingssjef Astrid Eri-Montsma i geriatrisk og endokrinologisk avdeling i Sykehuset Østfold.

Selv kortvarige tilfeller av akutt forvirringstilstand øker risikoen for dårlig utfall etter sykdom, behov for sykehjemsplass, og muligens demens og død.

Det er viktig å være klar over at delirium kan være et tegn på akutt, alvorlig sykdom. Derfor er strakstiltak rettet mot underliggende sykdom og eller justering av medisiner som kan ha utløst delirium, den viktigste behandlingen. Forløpet av delirium kan hjelpes ved å:

  • Sørge for at briller og høreapparat brukes
  • Komme seg opp og ut av sengen
  • Gi trygghet, re-orientering og unngå konflikt
  • Unngå dehydrering
  • Tillate nattesøvn
  • Lett samtale, spille spill, gjøre oppgaver

Mange markeringer
Faggruppe for delirium i Norsk forening for geriatri, oppfordrer alle landets sykehus til å bidra til økt synlighet og kunnskap rundt delirium i anledning verdensdagen 17. mars.

Ortoped Frede Frihagen
Den oppfordringen støtter Astrid Eri-Montsma, og håper en konkurranse blant medarbeiderne kan bidra til økt kunnskap.
- Vi samarbeider med ortopedisk avdeling og vektertjenesten, og gjennomfører en quiz. Akuttgeriatri og nyre mot ortopedisk avdeling. I lys av at døgnområde 9 hadde undervisning om demens og delirium for vektertjenesten i fjor høst, så er også vektertjenesten invitert til å delta i konkurransen, sier Eri-Montsma.

Ved å svare på quiz som leveres ut i avdelingene, er medarbeiderne med i trekning av gavekort.

- Vi håper at så mange sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, hjelpepleiere, leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og vektere som mulig, vil delta og økte bevisstheten rundt delirium. Det viktigste av alt er at vi alle lærer mer om delirium og bruker det vi har lært i møte med pasientene våre, oppfordrer Eri-Montsma.

  • Akutt innsettende oppmerksomhetssvikt
  • Desorientering
  • Endret bevissthet
  • Søvnforstyrrelser, hallusinasjoner og vrangforestillinger